Hjem
Click
Gratulasjonar

Sigmund Grønmo vart feira i Universitetsaulaen

Professor i sosiologi og tidlegare UiB-rektor Sigmund Grønmo er 70 år.

Nyhet

Universitetet i Bergen og Universitetet på Island har inngått samarbeidsavtale

Under det høytidelige besøket av Islands president Guðni Th. Jóhannesson og Hans Majestet Kong Harald V, ble det signert en samarbeidsavtale mellom Universitetet i Bergen og Universitetet på Island.

humaniorameldingen

Vil fremme humaniora

– De humanistiske fagene er en uutnyttet ressurs, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han presenterte nylig regjeringens plan for at samfunnet og arbeidslivet skal se nytten av fagene.

Nyheter

Superstipend til John Birks

Professor emeritus John Birks skal leia prosjektet HOPE, som skal finne ut kva påverknad forhistoriske menneske kan ha hatt på jorda. Prosjektet vert gjort mogeleg ved hjelp av det prestisjefylte ERC Advanced Grant frå EU.

Nye studieprogrammer

Nye studietilbud fra høsten 2017

2017 er full av muligheter. UiB tilbyr nye sivilingeniørstudier, lektorutdanning i historie og religion og profesjonsbaserte mediestudier. Arbeidstakere med fremtidens kompetanse utdannes i Bergen.