Hjem

"Fortellingeromhenne.no" - Intervju med Christine Hamm

Formidlingsorganet til Forskningsrådet - Kilden - har i samarbeid med foreningen !les laget nettutstillingen "Fortellinger om henne". Her presenteres ulike litterære hovedpersoner som alle er jenter. Her finnes også intervjuer med kjønnsforskere som må svare på om kjønn spiller noen rolle i litteraturen.