Gå til innhold
English A A A
 • 31.05.2010 10:27
  Beskrivelse av bildet#

  Prisar

 • 19.03.2010 12:57
  Beskrivelse av bildet#

  PEK - Støtte til fakultets- eller institusjonsbaserte prosjekt innan evaluering og kvalitetsutvikling

  Utdanningsutvalet bestemmer årleg fritt kva område som vil prioriterast i den komande tildelinga. Dette vert kunngjort i utlysningsbrevet. Prosjekta skal generelt fremja studiekvalitet og kvaliteten på dei studentretta tenestene ved universitetet, og ha overføringsverdi til andre fagmiljø.

 • 30.03.2010 09:28

  Rådet for studenter med funksjonsnedsettelse

  Rådet for studenter med funksjonsnedsettelse sorterer under Læringsmiljøutvalget og er et rådgivende organ også for Udanningsutvalget, for Universitetets administrasjon og andre myndigheter i spørsmål som angår studenter med funksjonsnedsettelse.

 • 25.05.2010 12:56
  Beskrivelse av bildet#

  Læringsmiljøundersøkelsen

  Læringsmiljøundersøkelsen ble gjennomført våren 2010 blant alle universitetets studenter.

 • 23.03.2012 09:16
  Beskrivelse av bildet#

  Hva er kvalitet i utdanning?

  Universitetet i Bergen inviterer til nasjonal studiekvalitetskonferanse mandag 14. mai 2012. Konferansen blir direktesendt ("streamet") på nett.

 • 26.01.2011 13:38

  Evaluering av emner og studieprogram

  Emner og studieprogrammer skal evalueres i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem, slik det er beskrevet i «Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia». Det samfunnsvitenskapelige fakultet skal ved hjelp av egenevaluering, studentevaluering og oppfølging sikre at utdanningene vi tilbyr har god kvalitet.

 • 26.03.2012 13:08 22. JULI
  Beskrivelse av bildet#

  Legger til rette for terrorofre

  UiB vil tilrettelegge studietilbudet og eksamen for studenter i forbindelse med den forestående rettssaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011.

 • 03.01.2013 07:08 DigUiB
  Beskrivelse av bildet#

  UiB-hverdagen blir digital

  Undervisning, eksamen og pensum får nye, digitale muligheter på Universitetet i Bergen.

 • 14.12.2010 12:34 Prisutdelinger
  Beskrivelse av bildet#

  Ugleprisen og Læringsmiljøprisen for 2010

  Ugleprisen for godt studiekvalitets- og utviklingsarbeid og Læringsmiljøprisen ble utdelt på studiekvalitetsseminaret i desember 2010.

 • 26.06.2012 07:19 Museumsprosjektet
  Beskrivelse av bildet#

  Aula er viktig for studentene

  Den planlagte aulaen i universitetsmuseet vil være viktig både for studentorganisasjoner, undervisning og læringsmiljøet ved UiB. Nå arbeider rektor for oppstartbevilgning i statsbudsjettet for 2013.

 • 15.04.2011 07:05
  Beskrivelse av bildet#

  Alumnusfest for Språk og informasjon

  Fredag 29. april vert det gjensynstreff for noverande og tidlegare studentar ved bachelorprogrammet Språk og informasjon på HF-puben Ad Fontes.

 • 19.10.2010 07:48 Nyhet fra På Høyden
  Beskrivelse av bildet#

  Tilbakemeldingene er drivkraften

  Gode tilbakemeldinger fra studentene er drivkraften bak Andreas Leopold Knutsens undervisning. Tirsdag får han foreleserprisen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

 • 01.04.2011 11:26 Næringsliv
  Beskrivelse av bildet#

  Imponerte næringslivet

  I Casekonkurransen har studenter jobbet på tvers av fagdisipliner for å løse oppgaver for Schibsted og Sparebanken Vest. Nøkkelen til suksess er samarbeid, mener studentene selv.

 • 12.01.2011 09:17
  Beskrivelse av bildet#

  Rekordgjennomføring i grunnemner i matematikk

  Aldri før har så mange bestått eksamen i grunnkursene i matematikk som høsten 2010

 • 14.09.2010 08:28
  Beskrivelse av bildet#

  Ingen grenser for franskstudenter

  Et miniseminar om yrkesveier med fransk viste at franskstudenter har mange og varierte jobbmuligheter etter endt utdanning. Nøkkelen er å være bevisst sin egen kompetanse.

 • 12.8.2009 9:49
  Beskrivelse av bildet#

  Varm velkomst til nye studenter

  Omkring 380 nye studenter møtte på Dragefjellet på ”første skoledag” 10. august. De ble mottatt med Force Marsjør Juzzband og et informasjonsprogram som krever god kondisjon.

 • 22.12.2010 16:10
  Beskrivelse av bildet#

  Mye mer enn en masteroppgave

  Siden høsten 2008 har Institutt for fremmedspråk hvert semester samlet studenter som fullfører master ved instituttet til en felles feiring med både alvorsord og sprudlende drikke. - Kjempekoselig! Vi føler virkelig vi blir satt pris på, sier studentene.

 • 19.6.2009 7:16 NYHET FRA PÅ HØYDEN
  Beskrivelse av bildet#

  Disse har det beste læringsmiljøet

  Institutt for biologi får UiB sin læringsmiljøpris. Med flere andre priser i lommen har Instituttet blitt en prisgrossist.

 • 23.06.2011 09:18 Utdanning
  Beskrivelse av bildet#

  Tid og trygge rammer er nøkkelen

  Knut Ågotnes ved FoF fekk tildelt Spurveugleprisen for utdanningskvalitet fredag 17. juni.

 • 30.03.2011 23:34
  Beskrivelse av bildet#

  Studere meteorologi, oseanografi og klimadynamikk?

  Frist for å søkje er 15. april.

 • 24.06.2010 07:38
  Beskrivelse av bildet#

  Kvinnelige forskere dominerte prisutdeling

  Tre av fem priser fra Det medisinsk-odontologiske fakultet gikk i år til kvinnelige forskere. I tillegg fikk to kvinner Søren Falchs juniorpris.

 • 13.12.2013 09:06
  Beskrivelse av bildet#

  TVEPS fekk UiB sin Studiekvalitetspris

  Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring i primærhelsetenesta heidra for særleg vellukka tiltak for studiekvalitet i form av tverrfagleg samarbeid og tverrprofesjonell læring.