Hjem

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Marianne Støle-Nilsen

Marianne Støle-Nilsen skriver sin masteroppgave om seksualundervisning i ungdomsskolen. Hun har identifisert et mangel i litteraturen, og ønsker å bidra til å belyse seksualundervisning i et samfunnsvitenskapelig perspektiv.

...masterprogrammet lagt opp på en veldig god måte. Jeg anbefaler det absolutt!

Kvar tok du bachelorgrada di?
Universitetet i Bergen, adm org

Kvifor valde du ein mastergrad i administrasjon og organisasjonsvitskap?
Jeg jobber som ungdomsskolelærer og var egentlig ferdigutdannet med lærerutdanning fra HiB og bachelor i engelsk fra UiB. Så ønsket jeg litt faglig påfyll og begynte på et årsstudium i utviklingsstudier. Da falt jeg veldig for adm. org, som var en del av det. Så bestemte jeg meg for å gå videre på bachelor, og derfra også til master. Faget har rett og slett fenget meg veldig og jeg har aldri vært borti et fag som er så utrolig nyttig.

Korleis har overgangen frå bachelor til master vore?
Overgangen har vært helt fin med en naturlig opptrapping. Det er deilig å ha mer tid til å fordype seg i et tema og samle inn enda mer data.

Kva er den viktigaste kompetansen du utviklar som masterstudent i administrasjon og organisasjonsvitskap?
Masterstudiet gir en veldig god innføring i seriøs forskning. Studiet er også lagt opp med et veldig godt toårsløp. Vi har en faglig fordypning første semester og andre semester gjør vi så grundig forarbeid til masteroppgaven at hele siste året kan brukes til den. Da har vi allerede valgt tema, satt oss inn i forskningsfeltet og utarbeidet forskningsdesignet for masteroppgaven. I tillegg deltar man i forskningsgrupper ukentlig og følges tett opp av veileder og andre på instituttet.

Korleis har di faglige vekst vore? ( Kva har du lært på admorg?)
Kombinasjonen med organisasjonsteori gjør faget unikt. På adm org får du hele tiden bevist påstanden om at "alt er politikk" og man blir i stand til å analysere alt fra saker i nyhetsbildet til det som skjer på egen arbeidsplass. Jeg lærer noe nytt hele tiden, og ikke minst tas det jeg kan til nye nivå gjennom masterprogrammet.

Kva skal du skrive/ skrive du masteroppgåva di om? Kvifor valte du dette temaet?
Jeg skriver om seksualundervisning i ungdomsskolen - hvordan den varierer og hvorfor. Jeg ønsket å kombinere noe jeg hadde kunnskap om, var engasjert i og som var samfunnsnyttig. Det er forsket mindre på temaet enn jeg forventet og enda mindre fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv. Bakgrunnen min som lærer er selvfølgelig relevant for valget, men adm. org. sine verktøy er perfekte til å forstå hvordan alt henger sammen.

Korleis arbeider du med masteroppgåva di? Kva har du lært i prosessen?
Jeg har et kvalitativt forskningsopplegg, som jeg nettopp har ferdigstilt. Jeg har utført personlige intervjuer på flere skoler. Nå holder jeg på med analysen av dataene, som da vil være kjernen i oppgaven min. Noe av det jeg har lært er viktigheten av å ha en veldig god plan og viktigheten av å kunne endre planen ved behov.

Kvifor bør nye søkarar velje master i admorg?
Adm. org. er et veldig nyttig og allsidig fag. I tillegg er masterprogrammet lagt opp på en veldig god måte. Jeg anbefaler det absolutt!

Har du tips til ferske masterstudentar?
Tenk tidlig på hva du har lyst å skrive om. Du behøver ikke bestemme deg, men det er lurt å sette i gang refleksjonene tidlig, slik at du ender på noe du virkelig er interessert i og som gjerne det er et poeng at nettopp du skriver om.

Har du vore på utveksling eller feltopphold? Korleis var det? Kva lærte du?
Jeg var på utveksling et semester i Washington DC, på American University. Dette var et veldig kjekt og utrolig lærerikt studie, spesielt fordi programmet inkluderte praksis i en organisasjon/bedrift to ganger i uken. Dermed ble man på kort tid kjent med både amerikansk studieliv og arbeidsliv, i tillegg til at jeg arbeidet et sted som var relevant for mine interesseområder i politikk, altså utdanningssektoren. Studiet jeg tok var offentlig politikk og var lagt opp veldig praktisk, med mange utflukter og besøk fra relevante aktører.

Kva tenkjer du å gjere etter masteren?
Jeg har jo allerede en jobb som jeg trives veldig godt med. Men jeg tenker at mastergraden åpner for nye muligheter, så vi får se hva som skjer. Jeg mener også at området jeg skriver master om krever mer forskning, så jeg er spent på om det skjer noe der fremover som jeg kanskje kan delta på.