Organisasjon, demokrati og innovasjon (ODIN)

Forvaltningspolitikk III Kurs i Organisasjon, demokrati og innovasjon (ODIN)

Planlagt oppstart høsten 2012.

MERK: Opptaket for V12 og H13 nå er gjennomført. Det er ikke er noen ledige studieplasser på ODIN.

Studieplan og Pensum gir mer informasjon om målgruppe, innhold og organisering.

 Deltakere som tidligere har tatt eksamen i Forvaltningspolitikk I og / eller II får tilbud om å søke på kurs III i samme studiet, som heter " Organisasjon, demokrati og innovasjon" (ODIN).

Samlinger og eksamen

Kurset er fordelt på 6 samlinger samt jobbing på nettet og gruppearbeid.

  • Samling 1 (Bergen):
  • Samling 2 (Sørmarka):
  • Samling 3 (Sørmarka):
  • Samling 4 (Sørmarka):
  • Samling 5 (Sørmarka):
  • Samling 6 (Bergen):

Hjemmeeksamen utleveres siste samling.

Studiet er godkjent som et OU-kurs, det vil gå over 2 semester, og vil gi 30 studiepoeng.

Tidligere deltakere på forvaltningspolitikk slipper nå å dokumentere og sende inn vedlegg.

Søknadsfrist annonseres våren 2012.

Søknadsskjema må skrives ut, og sendes utfylt til LO Stat, Møllergt. 10, 0179 OSLO. Merk konvolutten "Forvaltningspolitikk III".

Eventuelle spørsmål rettes til Sigrun Torrissen, tlf. 975 80 859 sigrun.torrissen@lostat.no

Eller faglig ansvarlig fra Universitetet i Bergen, Dag Runar Jacobsen, tlf. 55588609. Dag.jacobsen@aorg.uib.no

 

Aktiviteter på nett - Kark