Hjem

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Etter- og videreutdanning

Institutt for adminstrasjon og organisasjonvitenskap tilbyr flere studier tilrettelagt for etter- og videreutdanning av ulike grupper av arbeidstagere. Studiene gir gode muligheter for faglig utvikling for folk som er i jobb. Opptak gjennomføres via fagforeninger som kursbestillere, kontakt din fagforening lokalt hvis ett eller flere kurs er aktuelle for deres medlemmer.