Hjem

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Tilrettelagte studier

Institutt for adminstrasjon og organisasjonvitenskap tilbyr flere tilrettelagte studier for ulike grupper av arbeidstagere. Studiene gir gode muligheter for faglig utvikling for folk som er i jobb.