Hjem
Click

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Råd og utvalg

Instituttrådet 2013-2017

Gruppe A (fast vitenskapelig ansatte)

Faste representanter:

 1. Steinar Askvik                                    
 2. Kjetil Børhaug                                      
 3. Jan Froestad
 4. Marit Skivenes

Vararepresentanter:

 1. Lars Blichner
 2. Vibeke Erichsen
 3. Thor Øivind Jensen
 4. Ishtiaq Jamil

Gruppe B (midlertidig vitenskapelig ansatte)

Faste representanter:                                    

 1. Rebecca Lynn Radlick, PhD-student                               
 2. Line Marie Sørsdal, PhD-student                        

Vararepresentant:

 1. Ole Andreas Danielsen, Postdoktor
 2. Helge Renå , PhD-student

Gruppe C (administrativt ansatte)

Fast representant:                                  

 1. Tom Gundersen          

Vararepresentant:   

 1. Ingunn F. Ellingsen
 2. Denise F. Flatmark
 3. Terese Zeil

Gruppe D (studenter)

Faste representanter:

 1. Mari Byrknes                         
 2. Anna Laupsa Helvik

 

Reglement for instituttrådet

Instituttrådet er rådgivende organ for instituttleder, og skal fungere som kontaktorgan mellom instituttledelse, de tilsatte og studentene.

Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår:

 • Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi- og resultatdokument som utarbeides av instituttet
 • Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner - Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap
 • Vesentlige endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til studieprogram, pensum, undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer.

I øvrige saker er instituttet et rådgivende informasjons- og kontaktorgan mellom instituttlederen, alle ansatte og studentene.

 

Undervisningsutvalget 2015-2016

 • Kjetil Børhaug
 • Denise Fewtrell Flatmark
 • Jacob Aars
 • Mari Byrknes   (Fagutvalget)
 • Anna Laupsa Helvik (Masterutvalget)