Nyhet
19.05.2010

Første nummer av Nordiske Organisasjonsstudier i 2010

Det første nummeret av Nordiske organisasjonsstudier (NOS) fra den nye redaksjonen i Bergen er nå utgitt.

Det første nummeret inneholder blant annet artikler av Åge Johnsen om resultatstyringens mytologi, av Hege Eggen Børve om ledelseskultur i en internasjonal, norskeid kunnskapsorganisasjon og av Lars Andersen om paradokshåndtering. Fra og med dette nummeret har Fagbokforlaget lagt opp til at det også skal være digital publisering av hvert nummer gjennom tidsskriftets passordbeskyttede nettsider hos forlaget (www.fagbokforlaget.no/nos).

Mens tilgang til den elektroniske versjonen forutsetter abonnement på tidsskriftet, kan alle fritt laste ned hele nr. 3/2009 (temanummer om nyinstitusjonell teori). Mer informasjon om tidsskriftet kan finnes på dets nettsider hos Fagbokforlaget eller ved Uni Rokkansenteret (rokkan.uni.no/nos).