Hjem
Click

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Hvem gjør hva på Institutt for Administrasjon og organisasjonsvitenskap

I oversikten her kan du finne ut hvem som har ansvar for ulike områder på instituttet.

 

Oppgave:

Ansvar:

 

Kontorstøtte/Drift/Personal:

Nøkler/adgangskort/telefon

Evy (Maria)

Drift av kontorarealer

Evy (Maria)

Post Inngående/utgående

Evy

E-postkonto/elektroniske tilganger/stabslister

Maria (Tom)

Rombooking utenom fastsatt undervisning

Evy (Tom)

Service og innkjøp – kaffemaskiner/kopimaskiner

Evy (Maria)

Spørsmål knyttet til personalfeltet/sykemeldinger

Maria

Innkjøp rekvisita/møteservering/blomster/gaver

Evy

Innkjøp datautstyr/kontormøbler

Christine (Maria)

Innkjøp hotell/reise for gjester

Christine

 

Systemer:

PAGA – personalsystem – fravær/permisjon

(egenmelding til post@ første fraværsdag)

https://uib.bluegarden.net

 

BRITA – brukerstøtte IT-tjenester

https://brita.uib.no

Tlf. 84700

 

SEBRA – brukerstøtte konto/passordskifte/tilganger

https://sebra.uib.no

 

LYDIA – brukerstøtte kontor lys/varme/ventilasjon/flytte møbler/justere bord (velg område 2)

https://lydia.uib.no/Lydia/Demand

Telefonkatalogen UIB

https://elkat.uib.no/

 

Undervisning:

Studiekonsulent Adm.org

Denise

Timeplanlegging og rombooking av undervisningstid og eksamen

Denise

Utveksling og studieveiledning

Adrian (Jørgen)

MPA – opptak og veiledning

Olga

Pensum/kompendium

Denise

 

Eksamen:

Eksamenskonsulent Adm.org

Terese og Olga

Eksamensdatoer/ kommisjoner/ oppgavetekster/ sensur/ protokoll/ begrunnelser/ klagesaker

Terese og Olga

Eksamens- og kommisjonsplanlegging

Denise

Masteroppgave - innlevering

Denise

 

Forskerutdanning:

Arrangere PhD-kurs – plan og søknad

Maria

Mottak av PhD-studenter/Postdoc - økonomirutiner

Maria (Ingunn)

Saksbehandler forskerutdanningen (innpassing)

Adrian (Jørgen/Tom)

Kvotestipendiatordningen

Olga

Disputaser – praktisk tilrettelegging og støtte

Olga

 

Forskningsstøtte:

Internasjonalisering/mobilitet forskere

Adrian (Jørgen)

Formidling web/webredaktører

Tom (Adrian/Jørgen)

Mottak av gjesteforskere

Maria

Mottak av gjester - PhD

Tom

Christin, superbrukere

Tom (Maria)

 

Økonomi, Institutt og eksternfinansiert virksomhet:

Økonomikonsulent Adm.org

Ingunn

Reiseregning

PAGA

Reiseforskudd/honorarer/faktura/

skattekort

Ingunn

Ansettelser og kontrakter

Ingunn (Maria)

Budsjett/økonomistyring/rapportering instituttøkonomi

Ingunn (Maria)

Informasjon utlysninger/frister eksternfinansierte prosjekt

Siv

Søknad nye prosjekter  - informasjon til og involvering av

Instituttleder/Siv (Maria)

Søknad prosjekt – budsjettering/ søknadsstøtte

Siv (Alena)

Oppstart nytt eksternfinansiert prosjekt

Siv (Alena)

Budsjettering/økonomistyring/rapportering portefølje

Siv (Alena)

 

Fellesadministrasjonen

Kontor

Telefon

E-post

Lundhaug, Maria

Administrasjonssjef

Sekretær for instituttrådene

15.216

82431

959 24 013

Maria.Lundhaug@uib.no

Gundersen, Tom

Seniorkonsulent utdanning

39.106

89454

Tom.Gundersen@uib.no

Midthassel, Siv

Seniorkonsulent forskning

15.110A

82184

Siv.Midthassel@uib.no

Ellingsen, Ingunn Franck

Økonomikonsulent

15.213

83252

Ingunn.Ellingsen@uib.no

Erichsen, Christine Skjælø

Økonomikonsulent

15.112

89424

Christine.Erichsen@uib.no

Flatmark, Denise Fewtrell Studiekonsulent Admorg

15.214

82154

Denise.Flatmark@uib.no

Kjær, Adrian

Internasjonal studiekonsulent

39.100

89151

Adrian.Kjar@uib.no

Koslerova, Alena

Rådgiver forskning

39.102

89175

Alena.Koslerova@uib.no

Kvalnes, Pål Arne

Studiekonsulent Sosiologi

39.108

89010

Pal.Kvalnes@uib.no

Martinessen, Evy

Kontoradministrasjon

15.111

82178

Evy.Martinessen@uib.no

Melve, Jørgen

Internasjonal studiekonsulent

39.100

89151

Jorgen.Melve@uib.no

Mjelde, Olga

Eksamenskonsulent

39.103

89449

Olga.Mjelde@uib.no

Soltvedt, Stine

Studiekonsulent Sampol

15.110

83316

Stine.Soltvedt@uib.no

Zeil, Terese

Eksamenskonsulent

15.113

83296

Terese.Zeil@uib.no