Hjem

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Jacob Aars har sammen med kolleger fra Uni Rokkansenteret og Institutt for informasjons- og medievitenskap skrevet artikkel om tjenestedemokratiet i siste nummer av Stat og Styring.
Boken "Managing Universities", redigert av professor Ivar Bleiklie, er nominert til en forskningspris for betydelig forskning innen internasjonal høyere utdanning.
Insentivsystemer for helsetjenester kan være problematisk, viser en studie av helsesystemer i Bangladesh.
Talehandlinger og utfall av stridigheter om narrativer – om harde fakta og om prosjekter - skaper organisasjoner
Forskning på offentlig forvaltning er blitt mer internasjonal
Førsteamanuensis Lise H. Rykkja har skrevet kapittelet "Håndtering av ekstremvær, flom og skred" i boken " En Smartere Stat: Veier til bedre politikk og styring".
Professor Marit Skivenes mottar 10 millioner fra Forskningsrådet til barnevernsforskning. Det nye tilskuddet inngår i hennes nye store senter, som blir et kraftsentrum i europeisk forskning på barn og deres rettigheter.
USA og Tyskland er de mest populære utvekslingsdestinasjonene blant studentene ved instituttet viser tall fra de siste to årene.
Ifølge Forskningsindeksen rangerer Per Lægreids samlede publiseringer som nr. 26 totalt i Norge, nr. 5 totalt ved UiB og helt i front ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
Professor Per Lægreid og Professor Kari Tove Elvbakken har vært gjesteredaktører til det spennende spesialnummeret.
Regjeringen har bestemt at barnehagelærerens rolle skal sees nærmere på av en ekspertrguppe. Professor Kjetil Børhaug skal lede gruppen.
A new article by Tom Christensen, Per Lægreid, Lise H Rykkja examines the police reform that culminated with a proposal for new police structure in 2015.
En ny artikkel av Tom Christensen, Per Lægreid, Lise H Rykkja tar for seg politireformen som i 2015 kulminerte med forslag om ny struktur i politiet.
Marit Skivenes and June Thoburn (East Anglia University, UK) has recently published their article “Citizens' views in four jurisdictions on placement policies for maltreated children” in the journal “Child and Family Social Work”

Sider