Hjem

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Ansatte ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Steinar Askviks bilde

Steinar Askvik

Professor emeritus

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 55 58 24 74
 • +47 481 62 675

Steinar.Askvik@uib.no

Hasan Muhammad Baniamins bilde

Hasan Muhammad Baniamin

Ph.d.-kandidat, PhD Candidate

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 55 58 21 44

Hasan.Baniamin@uib.no

Jill Berricks bilde

Jill Berrick

PROFESSOR II

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Jill.Berrick@uib.no

Ivar Bleiklies bilde

Ivar Bleiklie

Professor

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 55 58 86 04
 • +47 911 00 427

Ivar.Bleiklie@uib.no

Lars Chr Blichners bilde

Lars Chr Blichner

Professor

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 55 58 21 52

Lars.Blichner@uib.no

Ole Andreas Danielsens bilde

Ole Andreas Danielsen

Postdoktor

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 55 58 25 62

Ole.Danielsen@uib.no

Thomas Noven Eides bilde

Thomas Noven Eide

Stipendiat

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 55 58 94 97
 • +47 415 14 307

Thomas.Eide@uib.no

Kari Tove Elvbakkens bilde

Kari Tove Elvbakken

Professor

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 55 58 20 47
 • +47 951 17 150

Karitove.Elvbakken@uib.no

Vibeke Erichsens bilde

Vibeke Erichsen

Førsteamanuensis

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 55 58 34 29

Vibeke.Erichsen@uib.no

Hege Wagtskjold Eriksens bilde

Hege Wagtskjold Eriksen

Vitenskapelig assistent

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Hege.W.Eriksen@uib.no

Burhan Findiklis bilde

Burhan Findikli

STIPENDIAT

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Burhan.Findikli@uib.no

Johannes Sandvik Førdes bilde

Johannes Sandvik Førde

Stipendiat

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 55 58 82 85
 • +47 990 25 846

Johannes.Forde@uib.no

Kjersti Gjuvslands bilde

Kjersti Gjuvsland

Stipendiat

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 55 58 21 91
 • +47 997 86 452

Kjersti.Gjuvsland@uib.no

Thorvald Grans bilde

Thorvald Gran

professor emeritus political science

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 55 58 21 65
 • +47 909 89 593

Thorvald.Gran@uib.no

Tor Halvorsens bilde

Tor Halvorsen

Førsteamanuensis

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 55 58 84 50
 • +47 55 58 93 59

Tor.Halvorsen@uib.no

Hege Beate Stein Hellands bilde

Hege Beate Stein Helland

Forsker

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 55 58 84 51
 • +47 926 12 110

Hege.Helland@uib.no

Agnete Hesseviks bilde

Agnete Hessevik

Stipendiat

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Agnete.Hessevik@uib.no

Dag Runar Jacobsens bilde

Dag Runar Jacobsen

Førsteamanuensis

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 55 58 86 09

Dag.Jacobsen@uib.no

Alf-Inge Jansens bilde

Alf-Inge Jansen

Professor emeritus

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 55 58 21 44

Alf-Inge.Jansen@uib.no

Katrine Karlsens bilde

Katrine Karlsen

Vitenskapelig assistent

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Katrine.Karlsen@uib.no

Mona Langøs bilde

Mona Langø

Universitetslektor

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 55 58 29 69

Mona.Lango@uib.no

Amy McEwan-Strands bilde

Amy McEwan-Strand

Vitenskapelig assistent, Centre for Research on Discretion and Paternalism

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 476 42 147

Amy.Mcewan-Strand@uib.no

Svein Michelsens bilde

Svein Michelsen

Professor

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 55 58 21 61
 • +47 971 70 085

Svein.Michelsen@uib.no

Siv Midthassels bilde

Siv Midthassel

Seniorkonsulent

Institutt for sammenliknende politikk

 • +47 55 58 21 84
 • +47 971 59 642

Siv.Midthassel@uib.no

Atle Nyhagens bilde

Atle Nyhagen

Universitetslektor

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 55 58 21 51

Atle.Nyhagen@uib.no

Audun Jon Offerdals bilde

Audun Jon Offerdal

Professor emeritus

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Audun.Offerdal@uib.no

Siri Hansen Pedersens bilde

Siri Hansen Pedersen

Vitenskapelig assistent

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Siri.Pedersen@uib.no

Tarja Pösös bilde

Tarja Pösö

PROFESSOR II

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Tarja.Poso@uib.no

Rebecca Lynn Radlicks bilde

Rebecca Lynn Radlick

Stipendiat

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 55 58 84 41
 • +47 976 41 847

Rebecca.Radlick@uib.no

Amit Kumar Shrivastavas bilde

Amit Kumar Shrivastava

Ph.d.-kandidat

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Amit.Shrivastava@uib.no

Torodd Strands bilde

Torodd Strand

Professor emeritus

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 55 58 21 62

Torodd.Strand@uib.no

Harald Sætrens bilde

Harald Sætren

Professor

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 55 58 21 68
 • +47 934 52 597

Harald.Satren@uib.no

Øyvind Samnøy Tefres bilde

Øyvind Samnøy Tefre

GJEST

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 408 51 710

Oyvind.Samnoy@uib.no