Hjem
Click

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Administrativt og teknisk ansatte ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Thorvald Grans bilde

Thorvald Gran

professor emeritus political science

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

  • +47 55 58 21 65
  • +47 909 89 593

Thorvald.Gran@uib.no

Svein Michelsens bilde

Svein Michelsen

Instituttleder

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

  • +47 55 58 21 61
  • +47 971 70 085

Svein.Michelsen@uib.no

Siv Midthassels bilde

Siv Midthassel

Seniorkonsulent

Institutt for sammenliknende politikk

  • +47 55 58 21 84
  • +47 971 59 642

Siv.Midthassel@uib.no