Hjem
Click

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Vitenskapelig ansatte ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Steinar Askviks bilde

Steinar Askvik

Professor

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 55 58 24 74
 • +47 481 62 675

Steinar.Askvik@uib.no

Ivar Bleiklies bilde

Ivar Bleiklie

Professor

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 55 58 86 04
 • +47 911 00 427

Ivar.Bleiklie@uib.no

Lars Chr Blichners bilde

Lars Chr Blichner

Professor

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 55 58 21 52

Lars.Blichner@uib.no

Ole Andreas Danielsens bilde

Ole Andreas Danielsen

Postdoktor

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 55 58 25 62

Ole.Danielsen@uib.no

Thomas Noven Eides bilde

Thomas Noven Eide

Stipendiat

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 55 58 94 97
 • +47 415 14 307

Thomas.Eide@uib.no

Vibeke Erichsens bilde

Vibeke Erichsen

Førsteamanuensis

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 55 58 34 29

Vibeke.Erichsen@uib.no

Hege Wagtskjold Eriksens bilde

Hege Wagtskjold Eriksen

Vitenskapelig assistent

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Hege.W.Eriksen@uib.no

Johannes Sandvik Førdes bilde

Johannes Sandvik Førde

Stipendiat

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 55 58 82 85
 • +47 990 25 846

Johannes.Forde@uib.no

Kjersti Gjuvslands bilde

Kjersti Gjuvsland

Stipendiat

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 55 58 21 91
 • +47 997 86 452

Kjersti.Gjuvsland@uib.no

Tor Halvorsens bilde

Tor Halvorsen

Førsteamanuensis

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 55 58 84 50
 • +47 55 58 93 59

Tor.Halvorsen@uib.no

Hege Beate Stein Hellands bilde

Hege Beate Stein Helland

Forsker

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 55 58 84 51
 • +47 926 12 110

Hege.Helland@uib.no

Dag Runar Jacobsens bilde

Dag Runar Jacobsen

Førsteamanuensis

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 55 58 86 09

Dag.Jacobsen@uib.no

Alf-Inge Jansens bilde

Alf-Inge Jansen

Professor emeritus

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 55 58 21 44

Alf-Inge.Jansen@uib.no

Susan B. Jensens bilde

Susan B. Jensen

Vitenskapelig assistent

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 55 58 26 67

Bahia.Jensen@uib.no

Hanne Kvilhaugsviks bilde

Hanne Kvilhaugsvik

Stipendiat

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 55 58 28 82
 • +47 994 87 231

Hanne.Kvilhaugsvik@uib.no

Peter Langos bilde

Peter Lango

Stipendiat

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Peter.Lango@uni.no

Oda Krogh Lærets bilde

Oda Krogh Læret

Vitenskapelig assistent

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 55 58 26 67
 • +47 454 30 263

Oda.Leret@uib.no

Svein Michelsens bilde

Svein Michelsen

Instituttleder

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 55 58 21 61
 • +47 971 70 085

Svein.Michelsen@uib.no

Daniel Nygårds bilde

Daniel Nygård

Vitenskapelig assistent

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Daniel.Nygard@uib.no

Audun Jon Offerdals bilde

Audun Jon Offerdal

Professor emeritus

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Audun.Offerdal@uib.no

Rebecca Lynn Radlicks bilde

Rebecca Lynn Radlick

Stipendiat

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 55 58 84 41
 • +47 976 41 847

Rebecca.Radlick@uib.no

Torodd Strands bilde

Torodd Strand

Professor emeritus

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 55 58 21 62

Torodd.Strand@uib.no

Harald Sætrens bilde

Harald Sætren

Professor

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

 • +47 55 58 21 68
 • +47 934 52 597

Harald.Satren@uib.no