Hjem
Click

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Kontakt:

Telefon: 55 58 23 00
Faks: 55 58 96 54
E-post: post@ahkr.uib.no

Besøksadresse: Øysteinsgate 3
Adresse: Postboks 7805, 5020 BERGEN

 

 

Kva forskar vi på?

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap – AHKR – samlar fire tradisjonsrike og nærståande fag under felles tak. Instituttets mål er å ivareta og styrke fagas identitet og samtidig drive tverrfagleg og nyskapande samarbeid innan forsking og undervisning. AHKR omfattar sju tverrfaglege forskingsgrupper og har eit breitt undervisningstilbud.

Fra: AHKR Til: Deg

– Jeg er grisehumanist

Professor Kyrre Kverndokk er over gjennomsnittet opptatt av hvordan mennesker tolker verden rundt seg.

Nyhet

Fokus på materialitet

Slik blir instituttets nye forskergruppe.

Minneord

Ida Blom (1931-2016)

Professor emerita Ida Blom døde 26. november, 85 år gammel.

Nyhet

Her er dei mest siterte UiB-forskarane

Arkeolog Christopher Henshilwood er på lista over dei mest innflytelsesrike forskarane i verda.

religionsOraklene

ReligionsOraklene er ei gruppe religionsforskarar som svarar på spørsmål om religion og religiøsitet — spørsmål som du kanskje ikkje eingang visste at du lurte på, før no.
 

Alumni fortel

Tidlegare studentar ved instituttet fortel om sine erfaringar som student og livet etter studiane.