Kontakt:

 

Telefon: 55 58 23 00
Faks: 55 58 96 54
E-post: post@ahkr.uib.no

Besøksadresse: Øysteinsgate 3
Adresse: Postboks 7805, 5020 BERGEN


Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap – AHKR – ble opprettet 1. august 2007. Det samler fire tradisjonsrike og beslektede fag under felles tak. Instituttets mål er å ivareta og styrke fagenes identiteter og samtidig drive tverrfaglig og nyskapende samarbeid innen forskning og undervisning. AHKR omfatter syv tverrfaglige forskningsgrupper og har et bredt undervisningstilbud.

Følg oss på: 

Representantar til fakultetsstyret og instituttrådet

Oversikt over dei som er valde til fakultetsstyret og instituttrådet frå og med hausten 2013.

 

Alumni fortel

Tidlegare studentar ved instituttet fortel om sine erfaringar som student og livet etter studiane.