Hjem

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Søknadsfrist 20. januar!

Studer gresk historie i Aten

UiB-studenter får muligheten til å studere historien der den oppstod.

aten3.jpg

Hellas
– I antikkens Hellas ble grunnlaget lagt for mye av europeisk tenkning rundt politikk og samfunn, sier emneansvarlig Eivind Heldaas Seland.
Foto:
Ingvar Mæhle

Det rykende ferske emnet «Det antikke Hellas’ historie» er åpent for alle studenter ved UiB, og arrangeres i samarbeid med Det norske institutt i Athen.

– Undervisningen vil foregå i løpet av to intensive våruker i den greske hovedstaden, forteller historieforsker Eivind Heldaas Seland. Han er emneansvarlig for det spennende nye tilbudet som gir 10 studiepoeng. 

Emnet, som har fått koden HIS131, bruker Hellas og Atens rike arkeologiske arv og omfattende skriftlige kildemateriale til å komme antikkens mennesker nærmere inn på livet. 

Minner for livet

– I antikkens Hellas ble grunnlaget lagt for mye av europeisk tenkning rundt politikk og samfunn. Aten var den viktigste greske byen. Her ble det første demokratiet utviklet, og det ble bygd templer og satt opp teaterstykker som ikke bare ble berømte i sin samtid, men som har blitt studert og beundret i snart 2500 år, sier Seland, og forteller videre entusiastisk:

– Gjennom foredrag, ekskursjoner og diskusjoner i tilknytning til historiske steder og arkeologiske monumenter vil studentene få kunnskaper om gresk historie fra bronsealderen til bysantinsk tid, og minner for livet.

Der historien skjedde

Som en del av kurset får man anledning til å holde faglige innlegg på steder hvor historien skjedde, for eksempel om det athenske teateret på Dionyssos-teateret, eller om folkeforsamlingen på folkeforsamlingsplassen.

– Det vil også være tid i helgene til å dra på private ekskursjoner til Delphi, Olympia eller andre steder studentene har spesiell interesse av, informerer emneansvarlig Seland, som sammen med Ingvar Mæhle vil stå for undervisningen på kurset. De to er begge antikkhistorikere.

Studentene vil bli vurdert på en oppgave de skriver under og etter oppholdet over et oppgitt tema fra gresk historie.