Hjem

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Nyhet

Beholder sterk ranking

Arkeologi- og historiefaget ved UiB opprettholder sine gode plasseringer på anerkjent universitetsrangering.

ahkr.png

Gatebilete av Øysteinsgate 1–3, der instituttet ligg til høgre i bilete. I gata står det nokre bilar.
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap ligg i Øysteinsgate 1–3.
Foto:
Magnus Halsnes

Det ble kjent da QS World University Rankings by Subjects' 2017-utgave ble sluppet torsdag.

Arkeologi ved Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap (AHKR) var i fjor ranket i gruppen blant de 51 til 100 beste i verden. Den posisjonen opprettholdes i år. UiB-rektor Dag Rune Olsen, uttaler følgende:

– Selv om det helt sikkert kan diskuteres hvor viktige disse rangeringene er, bidrar det til å gi anerkjennelse til de mange dyktige ansatte ved UiB.

Historie

Historiefaget gjør som arkeologi, og beholder samme posisjon på den oppdaterte rangeringen. De havner i gruppen mellom 151 og 200, den samme plasseringen som man nå har holdt i 3 år på rad.

– Jeg synes det er meget godt å se at historie når så høyt opp. Det er et fag som har tyngden på det norske, men som har blitt mer og mer internasjonal gjennom den transnasjonale forskningen som blir gjort her ved instituttet, sa Jan Heiret, instituttleder ved AHKR, da de gode plasseringene ble kjent i fjor. Han la også til:

– En årsak til at historiefaget gjør det så bra, er nok også at forskningen til religionsvitenskap blir inkludert, et annet fagområde her i Bergen som er verdensledende.

Ikke for alle

Heiret peker på en av de mulige svakhetene ved slike store internasjonale kåringer, nemlig at fagområder kan være ulikt klassifisert i de ulike landene. Det kan føre til at ikke alle får samme mulighet til å bli vurdert. I QS' nyeste utgave finnes det for eksempel ingen egen kategori for kulturvitenskap.

Alt i alt er likevel rangeringen meget god lesning for hele universitetsmiljøet i Bergen. Den viser nemlig også at UiB er den soleklart mest siterte utdanningsinstitusjonen i Norge, noe også rektor Olsen bemerker er særs gledelig:

– Siteringer er så nært vi kommer et objektivt mål på vitenskapelig kvalitet. At vi viser godt igjen på dette feltet, er noe som er viktig for oss. Vi er også et universitet med klare internasjonale ambisjoner, og er glade for å ha internasjonale forskere og forskningsmiljø. Det vises også igjen i disse resultatene fra QS, sier han.