Hjem
Click

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Nyhet

Ny ledergruppe ved instituttet

Flere endringer fra 1. august.

dsc_0105.jpg

AHRK ved Universitetet i Bergen
Den nye ledergruppen ved instituttet ble nylig vedtatt.
Foto:
Joakim Dahl Haaland

Endringene ble vedtatt på instituttrådsmøtet ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) som ble holdt 24. mai.

Jan Heiret er på nytt tilsatt som instituttleder, og fortsetter dermed virket som han har hatt de siste årene. Heiret har utpekt Randi Barndon, førsteamanuensis i arkeologi, som ny forskningskoordinator ved instituttet. Barndon tar over posisjonen etter historieprofessor Knut Vikør.

Som undervisningskoordinator er Frode Ulvund, professor i historie, utpekt. Han overtar etter Tove Ingebjørg Fjell, professor i kultutvitenskap. Ulvund vil tiltre 1. januar 2018, mens Barndon ikke tar over før 1. august neste år. Årsaken til at tiltredelsene ikke vil skje med en gang, er at begge de utpekte først skal avvikle forskningsterminer.

Inntil Barndon og Ulvund kan tiltre vil henholdsvis historieprofessor Leidulf Melve og Tove Ingebjørg Fjell fungere som stedfortredere i posisjonene som forsknings- og undervisningskoordinator.

Også blant fagkoordinatorene er det vedtatt to endringer. Professor Sæbjørg Walaker Nordeide er utpekt som ny koordinator for arkeologi, mens førsteamanuensis Svein Atle Skålevåg er ny i rollen som fagkoordinator for historie.

Kyrre Kverndokk og István Keul fortsetter som fagkoordinatorer for henholdsvis kulturvitenskap og religionsvitenskap.