Hjem
Click

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Nyhet

Markant studentøkning

Årets opptakstall er meget gledelig lesning for instituttet.

studenteruib.jpg

Studenter i auditorium
Illustrasjonsfoto: Studenttallene både ved instituttet og ved fakultetet går opp.

– Vi forventer i overkant av 400 nye AHKR-studenter på lavere grad i høst. I 2016 var tilsvarende tall 296, sier studieleder ved Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap (AHKR), Julie Alver Tønsaker Watkins.

Hun er meget fornøyd med den betydelige veksten.

– Økningen er størst på bachelorprogrammene i arkeologi og historie, samt på årsstudiene i historie og religionsvitenskap.

Populær nykommer

Watkins trekker også frem den flunkende nye lektorutdanningen i historie eller religionsvitenskap som debuterer dette semesteret. Programmet har vist seg å være svært populært. 

Det humanistiske fakultet (HF) har samlet sett meget positive opptakstall til høstsemesteret.

– AHKR står for godt over halvparten av HFs samlede økning, men også fag som arabisk, engelsk og filosofi øker markant, sier studielederen.

På masternivå går tallene noe ned ved AHKR.

– Vi venter 61 nye masterstudenter i høst. 43 av dem på historie, 8 på arkeologi, 8 på kulturvitenskap og 2 på religionsvitenskap, sier studielederen og legger til:

– Dette er lavere enn fjorårets total på 70, noe som også er HFs samlede tendens på master.

Velkomstsamling

De nye studentene ved AHKR vil ønskes velkommen til instituttet på en velkomstsamling på Sjøfartsmuseet mandag 14. august.

– Vi gleder oss veldig til å møte de nye studentene. På samlingen blir det kor, tale og en kort presentasjon av fagene, før vi gjør en fagvis inndeling av studenter og ansatte, slik at studentene kan hilse på sine medstudenter og den faglige staben, avslutter Watkins.