Hjem

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Jubileum

Religionsvitenskap 50 år

Religionsvitenskapsfaget ved UiB feirer 50 år. Det markeres med flere arrangementer i oktober.

relvskilt.jpg

Institutt for religionsvitenskap
50 ÅR: Skiltet som viste vei til det tidligere instituttet for religionsvitenskap.
Foto:
Joakim Dahl Haaland

I 1967 fikk Universitetet i Bergen et Religionsvitenskapelig institutt og de første forelesninger i faget religionsvitenskap ble gitt i høstsemesteret det året. Faget runder altså i år 50 år, og det er naturlig å feire dette stort med både konferanse, utstilling på Universitetsbiblioteket, paneldebatt og fest på Kvarteret.

Anledningen skal brukes til å sette fokus på hvordan faget har utviklet seg her ved Universitetet i Bergen de siste 50 årene, og hvilken betydning faget her har spilt, både nasjonalt og internasjonalt. Hvordan henger fagets utvikling sammen med religionenes endrede rolle i samfunnet? Hva kjennetegner religionsvitenskap i dag? Hva skal være dets oppgaver i fremtiden? Hva er forskningsområder som melder seg i takt med samfunnsutviklingen? Dette er spørsmål vi ønsker å drøfte sammen med studenter, tidligere studenter, kolleger fra inn og utland, og alle andre som er interessert i faget på de faglige arrangementene vi har planlagt. 

Alle arrangementene er åpne for alle! Se detaljert program under.

PROGRAM

26. oktober: Konferanse

Auditorium 4, Dragefjellet skole, Magnus Lagabøtes plass 1

13.15–13.20Velkomst og informasjon
13.20–14.00Einar Thomassen: Historien om opprettelsen av religionsvitenskap ved UiB
14.00–14.15Richard Natvig: Religionsvitenskap fra småfag til massefag
14.15–14.30Diskusjon
14.30–15.00Kaffepause
15.00–15.40Lisbeth Mikaelsson og Ingvild Gilhus: I spenn mellom åndelig dybde og religion smurt tynt utover
15.40–16.10Marie von der Lippe: En fagdidaktikk med dype røtter i religionsvitenskapen
16.10–16.40Liv Ingeborg Lied: Religionsvitere i teologiske fagmiljøer. Om akademiske disipliner, naboskap, og en trojansk hest
16.40–17.00Diskusjon

27. oktober: Konferanse, panelsamtale og fest 

Auditorium 128, Bjørn Christiansens hus, Christies gate 12

09.00–09.05Jan Heiret: Welcome
09.05–09.35Jørgen Podemann Sørensen: Rediscovering the Religious Text
09.35–10.05Anders Hultgård: The Comparative study of Old Norse religion: some methodological aspects
10.05–10.35Mikael Rothstein: The Resurgence of Small-Scale Hunter-Gatherers in the History of Religions
10.35–11.00Coffee Break
11.00–11.30Knut A. Jacobsen: The Study of Religion, Yoga and the Yogasūtra in 19th Century Bengal and the Case of Hariharānanda Āraṇya
11.30–12.00Susanne Olsson: Researching Islam: contemporary issues and challenges
12.00–13.00Lunch break
13.00–13.30Siv Ellen Kraft: The Study of Contemporary Indigenous Religion(s)
13.30–14.00Steven Sutcliffe: Spirituality as a Placeholder in Contemporary Religion
14.30–14.45Coffee break
14.45–15.15Dag Øistein Endsjø: The Other Way around? How Freedom of Religion May Protect LGBT Rights
15.15–15.45Håkan Rydving: Religion, Art, and Music 2.0: Religion in Advertising
15.45–16.15Summary by Michael Stausberg and General Discussion

Kvarteret, Olav Kyrres gate 49

5. - 28. oktober: Utstilling

Universitetsbiblioteket, Haakon Sheteligs plass 7
5. okt., kl. 13.00: Åpning av utstilling på Universitetsbiblioteket med med korte innledninger ved Michael Stausberg, Ingvild S. Gilhus og Pål Steiner. Det vil bli servert forfriskninger og snacks. Velkommen! 

Utstillingen er åpen på Universitetsbiblioteket, bibliotek for humaniora, frem til 28. oktober.