Hjem

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Disputas: Peter Forrás – kulturvitskap

Peter Forrás disputerer for ph.d.-graden fredag 17. november

Tittel på avhandlinga:

«Museum som tidserfaring»

 

Opponentar:

 1. opponent: Førsteamanuensis Anne Folke Henningsen, Københavns Universitet

 2. opponent: Professor Helge Jordheim, Universitetet i Oslo

Leiar av komitéen er professor Anne Eriksen, Universitetet i Bergen

 

Settedekan Jan Heiret vil leie disputasen.

 

Interesserte er velkomne!