Hjem

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Bergen historisk forum: ”Å gripe fortida” – en ny metodebok til debatt.

”Å gripe fortida” – en ny metodebok til debatt.

Innledere:

Astri Andresen
Sissel Rosland
Teemu Rymin
Svein Atle Skålevåg