Hjem

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

News

AHKR-student med pris for beste masteroppgave

Michael Hertzberg er tildelt Asianettverkets pris for beste mastergradsoppgave om et asiatisk tema

Det ble i juni bekjentgjort at Michael Hertzberg og Knut Aukland ved UiO blir tildelt Asianettverkets pris for beste mastergradsoppgave om et asiatisk tema.

Hertzbergs avhandling har tittelen "The Emergence of Jathika Hele Urumaya. Buddhist Monks at the Threshold of Politics." Hertzberg gjorde ferdig sin master i religionsvitenskap våren 2010. Veiledere var Wanda Alberts (AHKR), Knut A. Jacobsen (AHKR) og Kari Telle (CMI).

Fra våren 2011 er Hertzberg ansatt som stipendiat ved CMI. Han er opptatt som ph.d. kandidat ved Det humanistiske fakultet/AHKR. Hans doktorgradsprosjekt, Secularism and the Politics of Conversion in  Sri Lanka, vil se på hvordan anklager om "uetiske konverteringer" har skapt spenninger mellom buddhister og kristne, og hvordan forskjellige  juridiske prosesser blir ansvarlig for å tolke hvordan religionsfrihet skal forstås. Prosjektet er en del av et større prosjekt ved CMI,  Regulating Religion: Secularism and Religious Freedom in the Global Era.