Hjem

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Nye undervisningstilbud

Nye historie-tema våren 2012

Tematilbudet på historie er i stadig endring. I vår tilbys to helt nye tema.

Miljøhistorie

Under emnet HIS115 kan du i vår velge det nye temaet «Naturens politikk. Ein studie av miljøbevissthet og utforminga av den norske ressurs- og miljøvernpolitikken fra 1945 til i dag». Emneansvarlig Rune Hornnes er stipendiat ved AHKR og har tidligere undervist i tema om havets betydning for miljøbevissthet og bærekraftig utvikling. I dette temaet vil det imidlertid også handle om jordbrukssektoren og utbygging av kraftkrevende industri. – I tillegg til en tradisjonell tilnærming med fokus på politikk og forvaltning, vil betydningen av ulike vitenskaper og forskingsmiljø stå sentralt, sier Hornnes. – Et viktig siktemål med temaet er å studere ressursbruk og miljøproblem i sammenheng, og la andre enn politikere og embetsmenn ta del i fortellingene om hvordan miljøbevisstheten og naturpolitikken har vokst frem, avslutter han.

Den totale krig

Et annet nytt tema under emnet HIS115 er «Den totale krigens historie, 1770-1845». – Med dette temaet møter vi studentenes økte interesse for internasjonal historie, sier emneansvarlig professor Rolf Hobson.
Temaet ser på begrepet «total» krig og på sammenhengen mellom demokratiseringen etter den franske revolusjonen og utvidelsen av krigene til å omfatte hele samfunn. Nasjonalismen som årsak til konflikter på 1800- og 1900-tallet, og industrialiseringens påvirkning av krigene økonomisk og teknologisk, blir også belyst.  – Fra et europeisk perspektiv er det sentralt å se på hvilke utviklingstrekk ved vår kulturkrets som produserte de to mest destruktive krigene i historien, forteller Hobson. Han har forsket i våpenkappløp og kriger gjennom denne perioden, og undervist i liknende tema ved Universitetet i Oslo.

 

Både «Den totale krigens historie» og «Miljøhistorie» kan også velges som tema for bacheloroppgave i historie (HIS250).

Fulle omtaler av temaene kan leses her.