Hjem

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

INTERNASJONAL WORKSHOP

Fremmedfrykt er ikke av ny dato

Internasjonal workshop om xenofobi

Førstkommende fredag 2. desember holdes en workshop om xenofobi (fremmedfrykt) på Dragefjellet: "Internationalisaton as a Threat"

Det er forskningsgruppen Internasjonaliseringsprosesser i kulturelt og historisk perspektiv ved AHKR som har invitert en rekke fremstående fagfolk innen området til å holde innlegg om temaet.

Forskningsgruppens leder, Camilla Brautaset, er også prosjektleder for prosjektet Merchants and Missionaries som omhandler norsk kontakt med Kina i perioden 1890-1937.

- Temaet for workshopen er Xenofobi som reaksjon på internasjonaliseringsprosesser, og der disse reaksjonene utspiller seg i ulike historiske kontekster. Workshopen er relevant for oss som arbeider med prosjektet, men det er også viktig å synliggjøre øvrig kompetanse i forskergruppen- og i dette tilfellet spesielt kompetanse på forskning om migrasjon og minoriteter i Europa etter 1970, forteller Brautaset.
Målet med workshopen er å samle kompetanse på feltet som kan belyse fenomenet bredt og å vise at fremmedfrykt ikke er et nytt fenomen, historisk sett.

Workshopen er inndelt i tre sesjoner, der første sesjon ser på historiske hendelser i Kina etter at europeere begynte å drive handel og misjon der. Andre sesjon ser på fremmedfrykt utfra historiske erfaringer i Europa og Japan, mens den tredje tar for seg moderne høyreekstremisme og islamofobi i samtidshistorie/nåtid.

Brautaset trekker bl.a. frem Chris Allen, som nylig ga ut boka "Islamophobia" og Robert Bickers og hans siste bok "The Scramble for China: Foreign Devils in the Middle Kingdom 1800-1914"  samt  Elisabeth Ivarsflaten ved Institutt for sammenlignende politikk  som vil diskutere hvorfor anti-innvandrings partier i Vest-Europa 1980-2005 har lykkes eller ikke.