NYE BØKER
04.08.2009

Samtidige teorier om religion. Av religionsvitere og andre

Michael Stausberg har redigert boken "Contemporary theories of religion" som utkom på Routledge 19.juni

Antologien "Contemporary theories of religion",  som utkom på Routledge 19.juni, er redigert av professor i religionsvitenskap Michael Stausberg ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap.

Fra 1990 og utover har det kommet mange nye teorier om religion som drøfter spørsmål om religionens opprinnelse, funksjon, innhold og struktur. Boken tar for seg 17 nyere teorier om religion. Av disse er de aller fleste teoriene utformet av andre enn religionsvitere: antropologer, arkeologer, sosiologer, klassister, evolusjonsbiologer og psykologer.

Noen av disse teoriene har også blitt svært populære og fått mye oppmerksomhet. F.eks er boken "The God Delusion" av evolusjonsbiologen Richard Dawkins blitt en bestselger, forteller Stausberg.

Jeg fikk mange spørsmål fra studentene om de nye teoriene og bøkene som er kommet og følte et ansvar som religionsviter for å ta stilling til denne diskusjonen. Jeg tok kontakt med kolleger og venner ved forskjellige universiteter i verden og spurte om de kunne tenke seg å skrive kapitler der de tok for seg en til to av de nyere teoriene. Responsen var god og det er blitt en bok med 16 bidragsytere fra universiteter i 8 forskjellige land, forteller han.

Stausberg har selv skrevet ett av kapitlene, samt introduksjons- og avslutningskapittel.

Parallelt med tilblivelsen av boken utformet jeg et undervisningsopplegg der studenter la frem de forskjellige teoriene for hverandre. Studentenes fremleggelser utgjorde en interessant sammenligning mot mine kollegaers fremstillinger, forteller Stausberg.

En av bøkene som blir tatt for seg i antologien, Crossing and Dwelling: A Theory of Religion av Thomas A. Tweed ble godt likt av studentene. Dette ble også bakgrunnen for å invitere Tweed til Bergen som gjesteforsker høsten 2009. Han skal også undervise for masterstudentene nå i høst og på denne måten vil "author meets critic", smiler Stausberg.