Hjem

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Studer Midtøsten ved AHKR!

Midtøsten og islam har stor innvirkning på dagens samfunn. Ved AHKR gir eksperter innen Midtøstenforskning bred undervisning i Midtøstens arkeologi, historie, kultur og religion.

Med et rikt utvalg av Midtøstenrelaterte emner, gir instituttet sine studenter muligheten til å fordype seg i Midtøstenstudier innenfor rammene av en ordinær bachelorgrad.


Noen emner er fullstendig Midtøsten­orienterte, som emnene om Midtøstens historie. De gir en innføring i bakgrunnen for dagens utvikling, men også oversikt over den variasjonen og spennvidden vi finner innen dette områdets historie og kultur. Andre emner berører både Midtøsten og andre regioner, som emnet om islam og arkeologiemner der Midtøstens arkeologi inngår.


Avhengig av graden og studentens ønske, kan emnene brukes i spesialiseringen eller som frie studiepoeng i kombinasjon med en aktuell spesialisering ved AHKR eller andre institutt (for eksempel i arabisk eller sosialantropologi). Et ytterligere supplement i form av et utvekslingsopphold ved et universitet i Midtøsten kan også anbefales. Bachelorgradens Midtøstenperspektiv kan i neste runde videreføres på AHKRs fire disiplinbaserte master­program, som alle åpner for å skrive en Midtøstenrelatert masteroppgave.

 

Nærmere informasjon om AHKRs studietilbud får du på UiBs utdanningssider eller ved å henvende deg til studieveileder.

 

Det tilrettelagte bachelorprogrammet i Midtøstenkunnskap er nedlagt. Men programmets fagtilbud videreføres gjennom emner tilknyttet de ulike fagene, og som student ved AHKR har du dermed fortsatt gode muligheter til å fordype deg i Midtøstenstudier.

Les mer om forskning innen Midtøsten ved Universitetet i Bergen her.