Hjem

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Administrasjonen - hvem gjør hva?

I oversikten nedenfor er arbeidsfelt/-oppgaver listet opp alfabetisk. For hver oppgave oppgis en hovedansvarlig og en stedfortreder. Trygve Johan Svarstad vikarierer for Saunes fra 1. juli 2017.

I informasjonen om de administrativt ansatte finnes samleoversikter over hvilke oppgaver hver ansatt har.

Oppgave

Hovedansvar

Stedfortreder

Administrasjonsledelse

Holsen

Watkins

Arbeidsavtaler

Arefjord

Holsen

Arbeidslivsstudier

Idsal

Watkins

Arbeidstidsregnskap

Arefjord

Watkins

Arkeologi

Goksøyr

Watkins

Arkiv

Bruvoll

 

Arrangement

Bruvoll

 

Avviklingsplan - se eksamen

 

Belønningsmidler

Fauske, HF

Holsen

Beredskapsplan studenter - se studieveiledning

 

Bestiller

Bruvoll

Goksøyr

Bilagsbehandling

Bruvoll

Goksøyr

Blomster

Bruvoll

Goksøyr

BOA

Moen/Hausvik/HF

Holsen

Bokbestillinger

Bruvoll

Goksøyr

Budsjett

Holsen

Fauske/HF

Cristin

Haaland

Moen/Hausvik/HF

Disputaser, praktisk tilrettelegging

Bruvoll

Saunes

Doktoravhandlinger

Saunes

Arefjord

Driftsoppgaver, løpende

Bruvoll

Goksøyr

Egenmeldinger sykefravær

Arefjord

Holsen

Eksamen, arkeologi

Husabø

Goksøyr

Eksamen, historie

Hernandez

Idsal

Eksamen, kulturvitenskap

Husabø

Goksøyr

Eksamen, Region og regionalisering

Teigland

Watkins

Eksamen, religionsvitenskap

Teigland

Selland

Ekskursjoner - se studieveiledning

 

Ekskursjonsmidler

Watkins

Holsen

Ekspedisjon

Bruvoll

 

Emnebeskrivelser - se studieplaner

 

Ephorte - fordeling

Holsen

Watkins

Etter- og videreutdanning

Watkins

Holsen

Evaluering av studier - se fag

 

 

Evaluering og kvalitetssikring
av studiearbeid

Watkins

Holsen

Fakturamottak

Bruvoll

Goksøyr

Fellesareal, tilsyn

Bruvoll

 

Feltarbeid - se studieveiledning

 

Feltkurs arkeologi

Goksøyr

Watkins

Ferieregistrering

ArefjordBruvoll

Formidling

Haaland

Watkins

Forskerutdanning

Saunes

.

Forskerutdanningsmelding

Saunes

.

Forskningsetisk komité - sekretær

Saunes

 

Forskningsetisk seminar

Husabø

Watkins

Forskningsinformasjon

Haaland

Moen/Hausvik/HF

Forskningsmelding

Haaland

Moen/Hausvik/HF

Forskningsmidler

Haaland

Holsen

Forskningsrapportering

Moen/Hausvik/HF

 

Forskningssøknader

Moen/Hausvik/HF

 

Forskningstermin

Haaland

Holsen

Forskningsutvalget, sekretær

Haaland

Saunes

Fraværsmelding

Bruvoll

Arefjord

Gaver

Bruvoll

Goksøyr

Gjestebolig

Bruvoll

Arefjord

Gjesteforelesere, avlønning

Arefjord

Fauske, HF

Gjester - kontaktperson

Bruvoll

Arefjord

Godkjenningssaker

Watkins

 

Historie

Idsal

Hernandez

HMS

Holsen

Arefjord

Honorar

Arefjord

Fauske, HF

Hotellbestilling

Bruvoll

Goksøyr

Høringer

Holsen

Watkins/./ Arefjord

Informasjonstavler

Bruvoll

 

Inkluderende arbeidsliv

Holsen

Arefjord

Innkjøp

Bruvoll

Goksøyr

Innpassingssaker - se studieveiledning

 

Insentivmidler

Fauske, HF

Holsen

Instituttråd, sekretær

Holsen

Watkins

Internasjonalisering

Watkins

 

Inventar, bestilling og registrering

Bruvoll

Goksøyr

Inventar, vedlikehold

Bruvoll 

IT-kontakt

Bruvoll

Goksøyr

Klagebehandling - se eksamen

 

Kompendieproduksjon - kvalitetssikring

Bruvoll

Watkins

Konferanser og seminar

Bruvoll

 

Kontor og areal, tilsyn

Bruvoll

 

Kontor- og arealdisponering

Holsen

Watkins

Kulturvitenskap

Goksøyr

Husabø

Kvalitetssikring

Holsen

Watkins

Lønn

Arefjord

Fauske, HF

Makulering

Bruvoll

 

Maskiner, tilsyn

Bruvoll

 

Masterkontrakter, øvrige fag - se studieveiledning

Muntligplan - se eksamen

 

Nettsider

Haaland

Watkins

Nytilsatte

Bruvoll

Arefjord

Nøkler og nøkkelkort

Bruvoll

Arefjord

Oppgaveproduksjon - se eksamen

 

PA

Fauske, HF

Holsen

Paga

Arefjord

Holsen

Pensum - kvalitetssikring

Bruvoll

Watkins

Permisjoner

Arefjord

Holsen

Personalressurser

Arefjord

Holsen

Pliktarbeid for stipendiatene

Saunes

Arefjord

Ph.d.-kandidater

Saunes

Arefjord

Portobeholdning

Bruvoll

Goksøyr

Postbehandling

Bruvoll

Goksøyr

Prosjektmidler

Fauske, HF

Holsen

Prosjekttilsetting

Arefjord

Fauske, HF

Protokoller - se eksamen

 

Publiseringsregistrering

Haaland

Moen/Hausvik/HF

Publiseringsstøtte

Haaland

Holsen

Pullprint

Bruvoll

Goksøyr

Rammeplaner

Holsen

Watkins

Rapportering og statistikk

Arefjord

Watkins/Haaland/Saunes

Region og regionalisering

Teigland

Watkins

Regnskap

Fauske, HF

Holsen

Reiseregning

Fauske, HF

Bruvoll

Rekvisita

Bruvoll

Goksøyr

Religionsvitenskap

Selland

Teigland

Ressursforvaltning

Holsen

Watkins

Ressursregnskap

Arefjord

Watkins

Retningslinjer

Holsen

Watkins

Romreservasjon

Bruvoll

Goksøyr

Rutiner

Holsen

Watkins

SEBRA, godkjenning

Holsen

Arefjord/Watkins

SEBRA, søknad opprettelse konto

Bruvoll

Arefjord

Sensorkontakt - se eksamen

 

Stillingssøknader

Arefjord

Holsen

Stipendiater

Saunes

Arefjord

Stipendsøknader

Saunes

Arefjord

Studentmottak - se studieveiledning

 

Studieinformasjon - se studieveiledning

 

Studieledelse

Watkins

Holsen

Studieplaner og emnebeskrivelser, arkeologi

Goksøyr

Watkins

Studieplaner og emnebeskrivelser, historie

Idsal

Watkins

Studieplaner og emnebeskrivelser, kulturvitenskap

Goksøyr

Watkins

Studieplaner og emnebeskrivelser, religionsvitenskap

Selland

Watkins

Studieveiledning, arkeologi

Goksøyr

Husabø

Studieveiledning, historie

Idsal

Hernandez

Studieveiledning, kulturvitenskap

Goksøyr

Husabø

Studieveiledning, region og regionalisering

Teigland

Watkins

Studieveiledning, religionsvitenskap

Selland

Teigland

Sykemeldinger

Arefjord

Holsen

Særskilt tilrettelegging - se eksamen

 

Telefonbetjening

Bruvoll

Goksøyr

Telefoni

Bruvoll

Goksøyr

Telefonlister

Bruvoll

Arefjord

Tidsskrift

Bruvoll

 

Tilsettinger

Arefjord

Holsen

Timelister

Arefjord

Fauske, HF

Timelærere, tilsetting

Arefjord

Holsen

Timeplanarbeid, arkeologi

Husabø

Goksøyr

Timeplanarbeid, historie

Hernandez

Idsal

Timeplanarbeid, kulturvitenskap

Husabø

Goksøyr

Timeplanarbeid, religionsvitenskap

Teigland

Selland

Timeregnskap

Arefjord

Watkins

Undervisningsadministrasjon, arkeologi

Husabø

Goksøyr

Undervisningsadministrasjon, historie

Hernandez

Idsal

Undervisningsadministrasjon, kulturvitenskap 

Husabø

Goksøyr

Undervisningsadministrasjon, religionsvitenskap

Teigland

Selland

Utvalg for undervisning og internasjonalisering, sekretær

Watkins

 

Utdanningsmelding

Watkins

 

Utdanningsplaner - se studieveiledning 

 

Utenlandsk utdanning

Watkins

 

Utstyr, bestilling

Bruvoll

Goksøyr

Utstyr, registrering

Bruvoll

 

Utstyr, vedlikehold

Bruvoll

 

Utvekslingsavtaler - se studieveiledning

 

Valg

Arefjord

Holsen

Varemottak

Bruvoll

 

Vedlikehold

Bruvoll

 

Velferdstiltak

Arefjord

Holsen

Vikarer - se undervisningsplanlegging

 

Visittkort

Bruvoll

 

Web-sider

Haaland

Watkins/Arefjord

Økonomiforvaltning

Holsen

Fauske, HF