Hjem

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Masterstudier i religionsvitenskap

16x5mysterypark.png

Arkitekturmodell
Foto:
Dag Øistein Endsjø

Masterprogram i religionsvitenskap

Masterprogrammet i religionsvitenskap er et 2-årig studium som bygger på en spesialisering i religionsvitenskap på 90 studiepoeng. Studiet har to deler: en kursdel på til sammen 60 studiepoeng (år 1) og et 70-110 siders skriftlig forskningsarbeid (masteroppgave) med veiledning på 60 studiepoeng (år 2). Kursdelen skal gi fordypet kunnskap om religionsvitenskapelige teorier og metoder samt noen spesialområder av historisk eller systematisk karakter. Kursdelen gir breddekompetanse og forbereder samtidig til forskningsarbeidet (masteroppgaven). Forskningsarbeidet er basert på primærkilder av ulike typer (skriftlige kilder, intervjumateriale, visuelle kilder, osv.). Temaet velges og avgrenses i samråd med veilederen som studenten vil få tildelt allerede i det første semester av masterstudiet. Det arrangeres regelmessige symposier, der studentene presenterer deler av sine prosjekt til medstudenter og ansatte. Studentene er også del av et aktivt fagfellesskap.