Hjem

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Instituttrådet

Instituttrådet ved AHKR

MEDLEMMER HØSTEN 2017

 Medlemmer:Varamedlemmer:
Rådsleder  
InstituttlederJan Heiret 

Fast vitenskapelig ansatte (gruppe A)  

ARKEOLOGIRamona Harrison

Simon Malmberg

Lars Forsberg

HISTORIEEivind Heldaas Seland

Teemu Ryymin

Anne Bang

KULTURVITENSKAPHans-Jakob Ågotnes

Tone Hellesund

Haci Ackman

RELIGIONSVITENSKAPSissel Undheim

Marie von der Lippe

István Keul

Midlertidig vitenskapelig ansatte (gruppe B)  
  Magnus Halsnes

Eirik Hovden

Line Førre Grønstad

Administrativt ansatte (gruppe C)  
 Julie Alver Tønsaker Watkins

Hanna Torsdotter Husabø

Eirik Kvam Goksøyr

Jannie Idsal

Studenter (gruppe D) 

 

Vilde Ørsje Utby

 

INNKALLING/PROTOKOLL

Innkalling og sakspapir

Protokoll

ARKIV

Oversikt over innkallinger og protokoller fra tidligere år.

Innkallinger

Oversikt over tidligere innkallinger

Protokoller

Oversikt over tidligere protokoller