Instituttrådet

Instituttrådet ved AHKR

MEDLEMMER VÅREN 2014

 Medlemmer:Varamedlemmer:
Fast vitenskapelig
ansatte (gruppe A)
 
ARKEOLOGISimon MalmbergKnut Andreas Bergsvik
HISTORIECamilla Brautaset

Eldbjørg Haug
Frode Ulvund

KULTURVITENSKAPEva RemeHaci Ackman
REGLIONSVITENSKAPDag Øistein EndsjøMichael Stausberg
Midlertidig vitenskapelig
ansatte (gruppe B)
 
 Knut MelværKnut Aukland
  Yngve Nilsen
Administrativt ansatte
(gruppe C)
 
 Arne MykkeltveitAnna Lisa Arefjord
  Bjørg Teigland
Studenter (gruppe D)  

 

Birger BergeSiri M. Kleppe
 Sigrid HervigAina Holmefjord