Instituttrådet

Instituttrådet ved AHKR

MEDLEMMER VÅREN 2015

 Medlemmer:Varamedlemmer:
Fast vitenskapelig ansatte (gruppe A)  
ARKEOLOGISimon MalmbergKnut Andreas Bergsvik
HISTORIECamilla Brautaset

Eldbjørg Haug
Frode Ulvund

KULTURVITENSKAPEva RemeHaci Ackman
RELIGIONSVITENSKAPRichard NatvigSissel Undheim
Midlertidig vitenskapelig ansatte (gruppe B)  
 Knut MelværKnut Aukland
  Yngve Nilsen
Administrativt ansatte (gruppe C)  
 Arne MykkeltveitAnna Lisa Arefjord
  Bjørg Teigland
Studenter (gruppe D) 

 

 Mads Eriksen 
  Hildegunn Lone Eriksen Aina Holmefjord

 

INNKALLING/PROTOKOLL

Innkalling og sakspapir

Protokoll

ARKIV

Oversikt over innkallinger og protokoller fra tidligere år.

Innkallinger

Oversikt over tidligere innkallinger

Protokoller

Oversikt over tidligere protokoller