Hjem

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Lærerutdanning i religionsvitenskap

undervising_illu.png

undervising
Foto:
Emil W. Breistein

Religionslærerutdanningen ved UiB er basert på en religionsvitenskapelig tilnærming til religionsfagene i skolen. Religionsvitenskapelig fagdidaktikk betrakter religion som et kulturelt fenomen og bygger på et ikke-religiøst religionsbegrep. Dermed er tilnærmingen til religion og religioner forskjellig fra religiøse eller teologiske perspektiv. Fagets innhold inkluderer også sekulære livssyn og religionskritikk. Religionsdidaktikk ved UiB innfører sentrale spørsmål i religionsvitenskapelig fagdidaktikk i et internasjonalt perspektiv. Dessuten inneholder de religionsdidaktiske emnene en kritisk analyse av lovbestemmelser, læreplaner og skolebøker for religionsfagene i den norske skole i et samtidig og et historisk perspektiv. Det legges også vekt på en religionsvitenskapelig tilnærming til fremstillingen av "religion", enkelte religioner (som f. eks. Buddhismen, Hinduismen, Islam, Jødedommen, Kristendommen og nye religioner) og livssyn i skolen. Ulike spørsmål om forholdet mellom religion, livssyn og samfunnet (f.eks. når det gjelder politikk, menneskerettigheter og verdi- og livssynspluraliteten) og deres relevans for skolekonteksten blir diskutert.


Religionsdidaktikk kan velges som et fag i praktisk pedagogisk utdanning (PPU), som er et årsstudium på 60 studiepoeng for studenter som vil utdanne seg til lærer. PPU består av 30 studiepoeng pedagogikk og 30 studiepoeng didaktikk fordelt på to undervisningsfag. Studiet i religionsdidaktikk består av to emner (DIDAREL1 og DIDAREL2) på 7,5 studiepoeng hver og kvalifiserer til å undervise i både Religion, livssyn og etikk (RLE) i grunnskolen og Religion og etikk i videregående skole. DIDAREL1 er rettet til RLE faget i ungdomsskolen, DIDAREL2 er rettet til religion og etikk faget i videregående skole. I praksisperiodene vil man få erfaring både fra grunn- og videregående skole.
Som opptaksgrunnlag godkjennes utdanning som kan sidestilles med et grunnfag/årsstudium i religionsvitenskap.

Religionsvitenskap kan også velges som fag II i UiBs integrerte lektorutdanning. Da omfatter programmet undervisning både i religionsvitenskap og religionsvitenskapelig fagdidaktikk.