Hjem
Click

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Plan- og strategidokument

Viktige planer og strategier vedtatt av instituttet

Votering_lovtekst.png

Votering
Foto:
Magnus Halsnes

Her finnes en del viktige planer og strategidokument som instituttet har utarbeidet og vedtatt.