Hjem

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Norges fiskeri- og kysthistorie

Norges fiskeri- og kysthistorie er et samarbeidsprosjekt mellom universitetene i Bergen, Nordland og Tromsø, Høgskulen i Volda og Museum Vest. Øvrige samarbeidspartnere er Fiskeri- og kystdepartementet (FKD), Norges Fiskarlag og Kontaktrådet for fiskeri- og kystmuseer (KFK).

Du kan lese mer om prosjektet på prosjektets hjemmeside

Brosjyre

Nyhetssak om prosjektet

Prøvetrykk frå bind I