Hjem

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Forskingsprosjekt ved AHKR

AHKR har eit aktivt forskingsmiljø. Mange av forskarane er involverte i større forskingsprosjekt som deltakarar eller leiarar.

Flere av instituttets medarbeidere har nylig fått tilslag på prosjektsøknader. Blant annet er et nytt Senter for fremragende forskning blitt innvilget ved AHKR.

Mer informasjon om de ulike prosjektene som starter høsten 2017 kommer snart.

Vedlegg 
Tidligere prosjekt