Hjem

Aktuelt

DOKTORPROMOSJON

Feiret 106 nye doktorer

Høstsemesterets 106 nye doktorer mottak sine doktordiplomer i Universitetsaulaen 27.januar.

doktorpromo2.jpg

Det matematisk-naturvitenskapelige har grønt
MOTTOK DIPOLOM: Her mottar noen av kandidatene fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet sine doktorgradsdiplomer.
Foto:
Thor Brødreskift

Høstsemesteret 2016 har Universitetsstyret kreert 106 nye doktorer. Av disse var 54 kvinner og 52 menn, mens 44 av doktorene var utenlandske statsborgere. Alle mottok sin doktordiplom under doktorpromosjonen i Universitetsaulen 27.januar.

Krever stor innsats og målbevissthet

– Å gjennomføre et doktorgradsstudium er svært krevende, det fordres stor innsats og betydelig grad av målbevissthet. En doktorgrad er ingen selvfølge. Det er derfor all grunn til å markere og feire at dere nå kan smykke dere med den høyeste akademiske utdanning og grad som det internasjonale kunnskapssamfunnet kan tilby, sa rektor Dag Rune Olsen under sin tale til de ferske doktorene.

– Doktorgraden er den fremste utdanningen et universitet kan tilby og representerer det vitenskap dypest sett handler om.  Som et av landets forskningsuniversiteter har vi et særskilt ansvar for nettopp forskerutdanningen, påpekte rektor Dag Rune Olsen.

Kristin Greve-Isdahl Mohn holdt talen på vegne av doktorene, og under promosjonen var det også flere musikalske innslag - blant annet av elever ved Insitutt for musikk ved det nye Fakultetet for kunst, musikk og design.

Universitetsaulaen som det nye rommet for doktorpromosjon, ble roset av rektor.

– Vi er stolte av å kunne avholde denne doktorpromosjonen nettopp i Universitetsaulaen. Den ligger i ærverdige Bergen Museum – et bygg og prosjekt som grunnleggeren selv, Wilhelm Frimann Koren Christie, karakteriserte som «et opplysningsprosjekt», sa han.