Hjem

Aktuelt

Museumstyveriet

Slik jobber politiet

Foreløpig er det uklart om innbruddet har vært profesjonelt utført, eller om det har blitt utført mer tilfeldig og uorganisert. - Politiet jobber ut fra begge teorier. Vi har ingen konkrete spor som peker i den ene eller andre retningen, sier politioverbetjent Anita Dahl.

Politiet gjorde mandag 14. august undersøkelser og sikret tekniske spor etter innbruddet på Universitetsmuseet. Det ble gjort flere funn som er sendt videre til analyse.

- Det vil nok ta en uke til før vi får resultater herfra, sier politioverbetjent Anita Dahl på brann- og tyveriavsnittet ved Bergen sentrum politistasjon onsdag 23. august.

Politiet håper dette arbeidet vil gi konkrete resultater å jobbe videre med.

Hun opplyser at politiet også jobber i flere andre retninger. Blant annet har de samlet inn elektroniske spor fra det aktuelle tidspunktet, for å klargjøre hvilke bevegelser som er gjort i området.

Opp mot 400 gjenstander ble stjålet helgen 12-13 august etter at tyver tok seg inn via et stillas. Gjenstandene som i stor grad var fra vikingtiden, var arkivert i magasiner der de hadde vært oppbevart siden 17.mars i år. 

Viktig å spre informasjon

Dahl forteller at politiet har hatt stor pågang fra medier angående innbruddet. Hun sier også at det kan være av stor betydning at UiB og Universitetsmuseet har vært så aktive i egne kanaler, blant annet ved å spre informasjon og bilder av de stjålne gjenstandene.

- Jeg mener det kan være positivt for etterforskningen at mange nå kjenner til saken og gjenstandene som er stjålet. Vi håper det vil føre til flere konkrete tips i tiden fremover, sier hun.

- Politiet har i tillegg mange «følere» ute i forskjellige miljøer. Vi vil gjerne ha kontakt med folk som har sett noe, eller vet noe om det som har skjedd, sier hun. 

Dahl sier politiet har mottatt flere tips, men at disse nå i stor grad er sjekket ut av saken.

- Per nå har vi ingen mistenke, sier hun onsdag formiddag.

Politiet følger videre med på om noen av gjenstandene blir forsøkt omsatt, og har spredd informasjon om innbruddet i egne kanaler, blant annet gjennom dialog med Økokrim.

Jobber med flere teorier

Foreløpig er det uklart om innbruddet på Universitetsmuseet har vært profesjonelt utført, eller om det har blitt utført mer tilfeldig og uorganisert.

- Politiet jobber derfor videre ut fra begge teorier. Vi har ingen konkrete spor som peker i den ene eller andre retningen, sier Dahl.

Håper analyse vil gi gode svar

Tirsdag 29. august opplyser politioverbetjent Geir Lussand i Vest politidistrikt at politiet fremdeles venter på svar fra laboratoriet som foretar analysen av sporene som er sendt inn. 

-Vi håper å få resultatene i løpet av uken, sier han.

I tillegg forteller Lussand at man via samarbeidet med Økokrim og Kripos har fått spredd informasjon om tyveriet og de stjålne gjenstandene internasjonalt gjennom Interpol.

Oppdatert: Fredag 8. september forteller Lussand at politiet fremdeles venter på svar fra de tekniske analysene.

Museumstyveri i Danmark

Mandag 28. august meldte flere danske medier om et innbrudd i Danmarks Borgcenter i Vordingborg. Også denne gang gikk gjerningsmennene etter gjenstander fra vikingtiden. To personer ble pågrepet kort tid etter innbruddet, og det har i etterkant blitt stilt spørsmål ved om hendelsen i Danmark kan være relatert til innbruddet på Universitetsmuseet i Bergen. 

Lussand forteller tirsdag at det så langt ikke er noe som tyder på en direkte sammenheng mellom de to innbruddene.