Hjem

Aktuelt

Nyheter

Økokrim: Gjenstandene mindre salgbare

Bred dekning etter innbruddet på Universitetsmuseet har gjort gjenstandene mindre salgbare, ifølge Økokrim. Museumsdirektøren er takknemlig for folket sitt engasjement.

Siden innbruddet på Universitetsmuseet ble oppdaget mandag 14. august, har saken fått bred dekning i både norsk og internasjonal presse. I norske medier har innbruddet så langt hatt rundt 150 oppslag. I tillegg kommer internasjonal pressedekning. Her har nyheten om innbruddet blant annet spredd seg så langt som til Malaysia og Singapore.

Stort engasjement

Også på sosiale medier har saken fått mye oppmerksomhet. På ettermiddagen 14. august opprettet Universitetsmuseet Facebook-gruppen «Tyveriet på Historisk Museum». Etter tre dager hadde gruppen over 3000 medlemmer, og etter en knapp uke var medlemstallet mer enn 5000.

Her har blant annet bilder av de stjålne gjenstandene blitt lagt ut etter hvert som de ble registrert. Medlemmene i gruppen har blitt spurt om hjelp til å se etter de stjålne vikingskattene, og å spre budskapet videre.

Takknemlig museumsdirektør

I dag er rekkevidden til gruppen på en snau million, og albumet med bildene er alene delt 1300 ganger. Folk fra hele verden med interesse fra vikingtid og arkeologi, samt andre som støtter saken, har slik vært en verdifull aktør i letingen etter de stjålne gjenstandene.

Museumsdirektør Henrik von Achen er fornøyd og takknemlig for all hjelp Universitetsmuseet har fått i denne tunge saken.

– Sosiale medier er en effektiv måte å nå ut til folk på. Og så skyldes dette selvsagt i siste instans at vi desperat håper å kunne få tilbake det som er stjålet, og tar i bruk alle midler, sier han.

 Til hjelp i etterforskningen

Også for etterforskningen sin del, kan engasjementet fra folket vise seg å få stor betydning. Økokrim mener det beste Universitetsmuseet kan gjøre for å få gjenstandene tilbake, er å gå bredt ut med bildene, og slik gjøre gjenstandene mindre salgbare.

– Universitetsmuseet i Bergen har gjort en god jobb, og gjør riktig i å gå ut på sosiale medier med informasjon, sier politioverbetjent Kenneth Didriksen i Økokrim.

Økokrim er ikke direkte innblandet i saken, men har opprettet faglig dialog med etterforskerne i Bergen. Likevel kan Didriksen på generelt grunnlag si at frieriet til nettsamfunn er en god måte å spre informasjon på.

– Vi har sett tidligere at nettsamfunn der samlermiljøene møtes, er veldig nyttig når det kommer til å finne forsvunne gjenstander. Jeg husker en sak der stjålne krigsminner ble funnet igjen i Tyskland på grunn av god bistand fra et fagforum på nettet, sier han.

Vest politidistrikt, som etterforsker saken, mener også det bidrar positivt at Universitetsmuseet har vært så aktive i egne kanaler.

-Jeg mener det kan være positivt for etterforskningen at mange nå kjenner til saken og gjenstandene som er stjålet. Vi håper det vil føre til flere konkrete tips i tiden fremover, sier politioverbetjent Anita Dahl.

Den internasjonale museum-organisasjonen International Council of Museums (ICOM) har også uttrykt at de er imponert over arbeidet som ble gjort på sosiale medier. Også de fokuserer på at museet var tidlig ute med bilder av de stjålne gjenstandene.