Hjem

Aktuelt

Museumstyveriet

Slik er sikringen ved UiB

Etter innbruddet ved Universitetsmuseet har sikkerheten ved UiB kommet i søkelyset. Her har vi samlet fakta om sikringen ved museet og av verdier ved universitetet. 

Mandag 14. august ble det oppdaget at tyver hadde tatt seg inn via et stilas og stjålet opp mot 400 objekter ved Universitetsmuseet. 

Sikringen av bygget

Gjenstandene som ble stjålet fra de arkeologiske samlingene hadde vært oppbevart i magasiner siden 17. mars. Sikkerheten ved magasinene var i utgangspunktet god. Bygningen som er kjent som Historisk- eller Kulturhustorisk museum har sikring i flere ledd, blant annet skallsikring, bevegelsessensorer og vektertjeneste.

I juni ble det imidlertid satt opp stilas i samband med rehabilitering, noe som gjorde det mulig å ta seg inn i de øverste etasjene av bygget. 

Stilaset var utstyrt med alarm tilknyttet vaktsentral. Denne alarmen ble utløst to ganger lørdag kveld den 12. august. Vaktselskap gjorde en utvendig inspeksjon og vurdering, men konkluderte med at det ikke var noe mistenkelig ved stillaset og at vær og vind kunne ha utløst alarmen. Vaktselskap var inne i bygningene for å avstille alarmene, uten å oppdage noe innbrudd. Mandag 14. august viste det seg at tyver har kommet seg inn ved å knuse en rute i syvende etasje, trolig via stillaset.

Etter innbruddet ble det umiddelbart iverksatt en rekke tiltak for å bedre sikkerheten ved museet. Detaljene rundt dette vil ikke bli gjort kjent av sikkerhetshensyn, men det innbærer blant annet flere bevegelssensorer.

Grundig analyse i forkant

I samband med oppussingen ble det gjort en grundig sikkerhetsanalyse i forkant i tråd med sikkerhtsrutinene ved UiB og Universitetsmuseet.

Det ble gjort analyser og hentet inn tilbud gjennom en anbudsprosess. Omfattende sikringstiltak utover alarmsikring av stilas var planlagt iverksatt. At nye, større sikringstiltak likevel ikke ble iverksatt i samband med oppussingen, skyldes en systemsvikt. 

Universitetet har gjennomgått og vurdert rutiner, for å sikre seg mot at noe slikt ikke skal kunne skje igjen. 

Sikring av verdier 

  • I 2012 ble adgangskontrollanleggene til museene oppgradert. Dette ble gjennomført over en 4-års periode for alle universitetets bygg.
  • Planlegging av oppgradering av bygget til de kulturhistoriske samlingene ble igangsatt i 2014 og skal gjennomføres etappevis. 1. del omfatter tårnbygningen, der innbruddet nå fant sted. Arbeidene planlegges gjennomført over en 4-års peride
  • Det er utarbeidet romprogram for et nytt magasinbygg for museet og øvrige samlinger ved HF og Universitetsbiblioteket. Skisseprosjekt starter i år.
  • UiB har styrket sin vektertjeneste de senere år, basert på risikovurderinger. I lys av hendelsen ved Universitetsmuseet vurderes dette ytterligere utvidet.
  • Det er etablert nye sikre magasin med klimastyring for god samlingsforvaltning i Realfagbygget og i fjellhallene som har kapasitet til alle samlingene. Ferdigstilt i 2010 og 2014. Samlet investering ca. 30 mill.
  • Nytt konserveringslaboratorium er etablert i Realfagbygget med høy kvalitet. Investeringsramme ca 15 mill.
  • Det ble igangsatt arbeid for å få til rehabilitering av bygget til de naturhistoriske samlingene på Museplass 3. Byggeprosjektet pågår og ferdigstilles neste år, med åpning av utstillingene i 2019. Investeringsramme ca. 390 mill finansiert av Kunnskapsdepartementet.