Hjem

Aktuelt

Statsbudsjettet 2018

80 millioner til Universitetsmuseet

I forslaget til statsbudsjett bevilger regjeringen 80 millioner kroner til Universitetsmuseet i Bergen.

naturhistoriskmuseum_2.jpg

Universitetsmuseet i Bergen

- Vi har fått god uttelling i forslaget til statsbudsjett, noe vi naturlig nok er veldig fornøyde med, sier museumsdirektør Henrik von Achen.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018, får De naturhistoriske samlinger ved Universitetsmuseet i Bergen 80 millioner kroner. Bygget ble i 2013 stengt for å gjennomgå en omfattende restaurering og oppgradering, og skal åpne igjen for publikum i ny prakt i 2019.

Ifølge von Achen blir det betydelige investeringer på bygg, utstyr, inventar og utstillinger.

Museumsdirektøren tolker de ekstra midlene fra regjeringen som en honnør til Universitetsmuseet sin visjon om å være en arena der formidling av kunnskap og forskning kommer samfunnet rundt til gode.

- For museet er det viktig å være en møteplass. Et sted der UiB møter samfunnet rundt oss for å formidle kunnskap, der alt fra forskningsmiljøer til skoleelever kan delta, sier von Achen.