Hjem

Aktuelt

Nyheter

Klimaforskning i front

Klima var temaet for årets utgave av konferansen Forskning i front.

fif4.jpg

Christopher Henshilwood
Klima blir også et tema i den nye SFFen SapienCE, som ledes av professor i arkeologi, Christopher Henshilwood.

Forskning i front er en årlig konferanse, debattarena og møtested for studenter og fagmiljø ved UiB. Noen av våre fremste forelesere og formidlere var i aksjon 17. oktober, da årets versjon av arrangementet fant sted på Universitetsbiblioteket og i Universitetsaulaen.

Klimautfordringer

Under programmet i aulaen var temaet «klima». Hovedtalere var Meltzervinner og havforsker Kikki Kleiven og Christopher Henshilwood, som leder SFF-senteret SapienCE.

Kleiven tok utgangspunkt i sin forskning i Antarktis, som er et avgjørende område for havstrømmer og havnivå på global skala.

Hun dro linjene til blomstringen av japanske kirsebærtre, som har foregått stadig tidligere over de siste 200 årene, uten at samfunnet rundt legger merke til det i særlig grad. Videre spurte hun hva dette, og lignende fenomener, sier om klimaendringene. 

- Forandringene skjer gjerne over lang tid, uten at folk legger merke til det, sier hun, og legger til at forskere kan ha nytte av å finne "sine kirsebærtre".

- For meg er kirsebærene forskningen i Antarktis. Jeg kan publisere mine funn herfra, men for at man skal forstå hva de betyr, må de settes i en historisk, tverrfaglig og global kontekst, sier hun.

Foredraget innledet en klimadebatt, hvor Kleivan fikk selskap på scenen av Dorothy Dankel (Institutt for biologi), Edvard Hviding (Institutt for sosialantropologi) og Stina Ellevseth Oseland (Institutt for geografi).

Gjennom debatten ble verdien av tverrfaglige samtaler tydelig, og man kom blant annet inn på forskningsformidling, globale utfordringer og Norges mulighet til å stå i spissen for innovative energiløsninger.

Tidlige utfordringer

Christopher Henshilwood, leder av UiB sin nyeste SFF, SapienCE, gav et arkeologisk perspektiv på klimautfordringer. Blant annet fikk de fremmøtte høre hvordan de første moderne menneskene i Sør-Afrika forholdt seg til variasjoner i klima så langt tilbake som for 100 000 år siden. 

Her er det fremdeles mange ubesvarte spørsmål, og dette er et av mange viktige spørsmål SapienCE skal utforske den kommende tiårsperioden.