Hjem

Aktuelt

Arkeologi

UiB-utgravinger i Science

Arkeologer fra UiB har gravd fram bevis på at tidlig Homo sapiens drev med kjemieksperimenter og langtidsplanlegging. Nå publiseres funnene i Science.

Leiren i Blombos Cave i Sør-Afrika, der UiB-gruppen har jobbet, er 100 000 år gammel, og har vist seg å skjule skatter som forteller oss mye om hvem vi en gang var. Tidligere i år kom det fram at menneskene på den tiden kunne forstå hverandres hensikter og ønsker, i motsetning til tidligere antagelser. Den nye artikkelen viser oss hvordan disse menneskene også drev med håndverk og langtidsplanlegging.

Produserte oker

Det er professor Christopher Henshilwood ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap som har ledet arbeidet, og forfattet artikkelen sammen med professor II Francesco d'Errico.

En studentgruppe fra instituttet har vært med på arbeidet i hulen, helt sør på Afrikas kyst. I denne ukens Science, som er et av de ledende vitenskapelige tidsskriftene i verden, presenteres fruktene av arbeidet.

I Blombos-hulen har teamet gjort funn som tilsier at de tidlige mennesker ikke bare brukte oker, den fargerike jorda som regnes som den tidligste formen for maling, tidligere enn antatt, men at de også produserte oker-pulveret selv. I tillegg viser det seg at de har lagret produktene over lengre tid, og evnen til å produsere og lagre gjenstander på denne måten representerer et kritisk punkt i evolusjonen av menneskelig tenkning, skriver forfatterne i artikkelen.

Nevenyttige

Forskergruppen fant også sjøøre-skall som ble brukt til å lagre en rød miks av oker, benmateriale og trekull. Huleboerne har her vist stor oppfinnsomhet. Skallene har hull i seg, og må ha blitt plugget igjen for å kunne brukes som oppbevaringsbokser. Funnene som nå presenteres i Science forteller oss at Afrikas tidlige mennesker hadde en elementær kunnskap om kjemi og evner til å planlegge langt fram i tid.

Gruppens arbeid i Sør-Afrika, en del av prosjektet TRACSYMBOLS, fortsetter videre, også på andre felt i landet.