Hjem

Aktuelt

Nyheter

Fortsatt blant de 200 fremste

UiB beholder plassen blant verdens 200 fremste universiteter, men må tåle en viss tilbakegang på Times Higher Education-rankingen siden i fjor.

I fjor plasserte UiB seg på en oppsiktsvekkende sterk 135. plass i Times Higher Education (THE) sin World University Rankings. Men i år havner UiB på 191. plass på THE-rankingen.

Avvik fra hovedtrend

– Jeg konstaterer at vi på denne rankingen gjør det litt dårligere enn i fjor. Dette er et avvik fra hovedtrenden, der vi har gått frem på alle rankinger i de senere årene, sier rektor Sigmund Grønmo og minner om at UiB plasserer seg som nr. 121 på årets QS-ranking, etter en fremgang på 199 plasser siden 2005. Han viser til at THE-rankingen har foretatt visse metodeendringer siden i fjor:

–Tallene fra i fjor til i år er ikke helt sammenliknbare. Derfor skal vi nå se på og analysere hva som skyldes metodeendringer og hva som er reelle endringer.

Rektor Grønmo er fornøyd med at UiB i lag med Universitetet i Oslo (UiO) beholder plassen blant verdens 200 ledende universiteter. Men der hvor UiB denne gang faller tilbake, går UiO frem fem plasser til 181. plass.

– Jeg benytter anledningen til å gratulere Universitetet i Oslo. For oss er det viktig at vi også i år er blant de 200 fremste universitetene i verden. Det er bra for landet at to norske universitet kan hevde seg internasjonalt på denne måten, sier Grønmo.

Trenger mer ressurser

Et av problemene norske universitet har i kampen mot sine utenlandske rivaler er en begrenset ressurstilgang og et langt lavere antall vitenskapelig ansatte for hver student enn det man finner ved de aller fremste universitetene internasjonalt.

– Om man ser på alle de amerikanske og britiske universitetene som troner øverst på rankingen, så har de et helt annet og bedre ressursgrunnlag enn norske universiteter, sier Grønmo og mener at dette er noe myndighetene må være oppmerksom på når de vurderer ressurstilgangen til de fremste norske universitetene.

Sterk internasjonal profil

Bakgrunnstallene viser at UiB nok en gang er sterkest når det gjelder internasjonalisering og vitenskapelige siteringer. Tallene for finansiering fra næringslivet viser at UiB plasserer seg moderat, mens komponentene undervisning og forskning gir den laveste scoren for UiB.

– Også i år gjør vi det best på internasjonal profil, der vi i tillegg går frem. Vi er også sterk på sitering, men der går vi litt tilbake og dette teller mer enn internasjonal profil. Det er akkurat der vi må se hva som kan forklares ved metodeendringer i rangeringen, sier rektor Grønmo som understreker at rankingen overhodet ikke endrer ved UiBs overordnete strategi.

– Verken fremgang eller tilbakegang på slike rankinger betyr noe som helst for våre strategiske vurderinger. Vi vil fortsatt prioritere kvalitet over hele bredden av universitetets virksomhet, slår han fast.

 

THE-rankingen

Times Higher Education World University Rankings tar utgangspunkt i 13 ulike indikatorer fordelt på fem hovedkategorier, med følgende vektleggelse:

Undervisning og læringsmiljø (30%)
Siteringer og forskningens betydning (32,5%)
Forskning – volum, finansiering og omdømme (30%)
Internasjonalt mangfold blant ansatte og studenter (5%)
Finansiering fra næringslivet (2,5%)
Kilde: Times Higher Education