Hjem

Aktuelt

BERGEN SUMMER RESEARCH SCHOOL

Forskerfokus på immigrasjon

Bergen Summer Research School fortsetter i sitt femte år med fokus på spørsmål knyttet til globalisering. Søknadsfrist for årets forskersommerskole er 15. februar.

Immigration / multiculturalism

Illustrasjonsfoto brukt ifm sak om Bergen Summer Research School BSRS 2012
Illustrasjonsfoto brukt ifm sak om Bergen Summer Research School BSRS 2012
Foto:
Colourbox

Temaet for årets Bergen Summer Research School (BSRS) er «Transnational Migration and Global Development».

– Vi ønsker å se på tema så som transnasjonal migrasjon, problemer knyttet til emigrasjon og immigrasjon og forholdet immigranter har til sine hjemland og diasporaen. Det vil være et overnasjonalt perspektiv med fokus på økonomiske, sosiale, kulturelle og politiske sider ved migrasjonsflyt, sier Mette Andersson, professor i sosiologi ved Universitetet i Bergen (UiB).

Andersson er vitenskapelig koordinator for BSRS 2012 og leder en komité på ti personer som jobber med programmet for årets sommerskole.

– Årets BSRS vil i likhet med tidligere år representere et møtepunkt mellom sør og nord og med vekt på tverrfaglighet, forteller Andersson.

Tre intensive dager

Mens BSRS tidligere har funnet sted over en periode på to uker, er det denne gang lagt opp til en mer intensiv økt på tre dager – med start onsdag 20. juni.

– Årets BSRS er mindre av en «skole» og mer av en tradisjonell forskerkonferanse, forklarer Andersson.

Det vil bli fire verksteder på BSRS 2012, der hovedtema fungerer som en paraply for temaene som vil bli drøftet i de ulike verkstedene. Hver gruppe vil bli ledet av to lærere.

I tillegg til de fire verkstedene vil det i likhet med foregående år bli et samarbeid med Bergen kommune og Bergen Næringsråd om et offentlig folkemøte. Her håper arrangørene å få til friske debatter som kan engasjere et større publikum.

Søknadsfristen for BSRS 2012 er 15. februar og interesserte kan finne søknadsskjema her.