Hjem

Aktuelt

Holbergprisen 2012

Avslører makten

- Samfunnsvitenskapens rolle i vår tid er særdeles viktig, sier Manuel Castells. 6. juni mottok han Holbergprisen. Prisen ble markert med en rekke ulike arrangement fra 4. ­til 7. juni.

Manuel Castells

Den spanske sosiologen Manuel Castells er vinner av Holbergprisen 2012.
Den spanske sosiologen Manuel Castells er vinner av Holbergprisen 2012.
Foto:
Maggie Smith

Tekst: Trine Kleven/Bent Sigmund Olsen (Holbergprisen)

Den spanske sosiologen Manuel Castells er mottaker av Holbergprisen 2012. I forkant av besøket i Bergen ga han dette intervjuet om sitt arbeid, og samfunnsvitenskapenes fremtid.

- Du har en omfattende bibliografi på CVen din og har vært innom mange forskjellige områder. Hvilke tema synes du har vært viktigst, når du ser tilbake?

Min analyse av makt. Dette har vært et overordnet tema som jeg har studert i forskjellige sammenhenger og i ulike samfunnssjikt: Makt i byen. Makt i, og med, informasjonsteknologi. Makt i globalisering og kommunikasjonsmakt, det vil si den makten og motmakten som er bygd inn i massemedia og internett.

Spesifikke temaer som jeg tror vil stå igjen av mitt arbeid er kartleggingen av økonomier, samfunn og kulturer i informasjonsalderens begynnelse, at jeg har pekt på ideen om nettverkssamfunnet som en nøkkel til å forstå endringene som følger av den digitale revolusjonen og globaliseringen av økonomien.

- Hva er du opptatt av i dag?

Rollen til digital kommunikasjon i sosiale bevegelser og i nye former for politisk demokrati. Jeg er også opptatt av de sosiale implikasjonene av den neste generasjonen med kommunikasjonsteknologier. Videre er jeg engasjert i kulturell og sosial analyse av finanskrisen. 

- Hvilken rolle eller funksjon mener du at samfunnsvitenskapen bør ha i det 21. århundret?

Samfunnsvitenskapen kan gi en uavhengig, metodisk presis og teoretisk relevant vurdering av de nye sosiale prosessene som under rask sosial og teknologisk endring former menneskers tilværelse. For når det er dårlig forstått, skaper dette en tilstand av forvirring og usikkerhet hos mange personer.

- Vet du noe om hva som foregår innen samfunnsvitenskapelig forskning i Skandinavia?

Absolutt, jeg har reist jevnlig til Skandinavia siden 1967. Jeg er æresdoktor ved Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm og Aalto-universitetet i Helsinki. Jeg har både forsket på og publisert en bok om Finland, samt hatt foredrag i Sverige, Finland, Danmark og Norge. Jeg har veiledet doktorgradsstudenter fra alle disse landene og har mange gode kolleger og nære venner fra Finland og Sverige.

- Hva mener du om internasjonale forskningspriser som Holbergprisen?

De spiller en viktig rolle i å anerkjenne arbeidet til forskere som vier seg til vitenskapene, tenkning og til kulturell innovasjon uten å bøye seg for de vanlige kreftene og fristelsene innen næringsliv og politikk. Prisene representerer en betydelig oppmuntring i jakten på intellektuell kreativitet som er motoren i menneskenes utvikling.