Hjem

Aktuelt

Visualisering

Lærer triks fra tegneserier

Når Eurovis11 starter i Bergen 1. juni, blir åpningstalen holdt av tegneserieteoretikeren Scott McCloud. Arrangørene mener visualiseringsfeltet kan lære flere ting fra tegneserier.

Helwig Hauser og Ivan Viola

Professor Helwig Hauser (t.v.) og førsteamanuensis Ivan Viola arrrangerer...
Professor Helwig Hauser (t.v.) og førsteamanuensis Ivan Viola arrrangerer Eurovis11 sammen med resten av Visualiseringsgruppen på Institutt for informatikk.
Foto:
Walter Wehus

Visualisering handler om å skape en bro mellom data og brukere. Det kan dreie seg om alt fra en kirurg som må ta avgjørelser basert på flere gigabyte med røntgenbilder og målinger, til transaksjoner i finansverdenen.

– Verden er full av kompleks informasjon, og vi trenger å få tilgang på den uten å drukne. Ofte har vi så mye informasjon at den er ugjennomtrengelig, sier professor Helwig Hauser som leder visualiseringsgruppen på Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen.

Løsningen har vært å bruke en kanal som så å si går rett inn i hjernen: Den visuelle.

Forteller historier

– Tegneserietegnere har forstått at det visuelle aspektet er veldig sterkt og overbevisende. De forteller historier ved hjelp av visualisering, noe som er veldig interessant for oss. Radiologen må også ”fortelle en historie” til kirurgen som skal foreta en operasjon, forteller Hauser.

Derfor mener Hauser det kan være nyttig for forskere som arbeider med visualisering å høre på hva Scott McCloud har å si. McCloud har vært en av verdens fremste teoretikere på tegneseriefeltet siden boken ”Understanding Comics” kom i 1993. Nå er han invitert til å holde åpningstalen på visualiseringskonferansen Eurovis11.

– Gjennombruddet til McCloud var at han fant felles mønstre heller enn å gå inn på spesifikke tegnere. Han viser hvordan serietegnere håndterer fire dimensjoner på et todimensjonalt ark, hvordan de representerer tid ved hjelp av rom, forklarer førsteamanuensis Ivan Viola.

– Vi vil ikke lage tegneserier. Det vi vil er å utnytte den menneskelige tenkemåten så godt som mulig, sier Hauser, og nevner for eksempel hvordan abstraksjon og generalisering i visualisering er triks forskerne kan plukke opp fra tegneserier.

Størst i verden

Hauser og Viola har arbeidet sammen med resten av Visualiseringsgruppen ved UiB for å arrangere Eurovis-konferansen som starter 1. juni. Den arrangeres årlig, og er den største europeiske konferansen på visualiseringsfeltet.

Selve forskningsfeltet er relativt lite. Siden starten i USA for rundt 25 år siden, har det blitt opprettet rundt 300 fakulteter rundt i verden som arbeider med visualisering.

Forskerne er svært godt fornøyde med responsen så langt. Antall deltakere har økt med 20 prosent siden i fjor, og målt i antall antatte artikler er Eurovis11 den største visualiseringskonferansen i verden.

Og det er ikke fordi det har vært lett å slippe gjennom nåløyet. 190 innsendte artikler måtte gjennom flere runder med redigering og siling, med et panel bestående av forskere fra UiB, Harvard University og Eindhoven University of Technology. Til sammen ble 54 av disse antatt – tre av dem fra Visualiseringsgruppen ved UiB.

Artiklene er publisert samtidig med konferansen i nivå 2-tidsskriftet Computer Graphics Journal.

Tverrfaglig og hurtig

Det er flere særegenheter ved visualiseringsfeltet som gjør det spesielt. Det beveger seg svært raskt, siden det er basert på datateknologi som aldri står stille. Visualisering er også et svært tverrfaglig felt, noe programmet for Eurovis11 gjenspeiler: Her står visualisering av medisinske data side om side med visualisering av tekst.

– Vi må vite litt om medisin og andre felt, men vi er ikke eksperter på noe annet enn visualisering, sier Hauser.

Siden feltet er så bredt, og svært anvendelig for industrien, er det også satt opp tid hvor konferansens sponsorer skal snakke om hvor de ser at utfordringene sine ligger.

– Det er stor interesse for visualisering i Norge. Gruppen vår har vokst fra syv til femten personer fra få år, og det har knapt vært et rolig øyeblikk. For noen få år siden fantes det ikke visualiseringsforskning av denne typen i Norge, og nå er det påmeldt 50 nordmenn på konferansen. Det er fantastisk, sier Hauser.