Hjem

Aktuelt

Holbergprisen 2011

Velferd på godt og vondt

Velferdsstaten er ikke nødvendigvis et gode – den kan også bli brukt til å kontrollere innbyggerne. Det var et av budskapene da Jürgen Kocka holdt foredrag på Studentsenteret.

Holbergprisen

Etter innledningene var det debatt med (f.v. Christoph Conrad, Theda Skocpol,...
Etter innledningene var det debatt med (f.v. Christoph Conrad, Theda Skocpol, Per Selle og Jürgen Kocka.
Foto:
Walter Wehus

– Det var ingen sosial bevegelse som førte til en velferdsstat i Tyskland. Nasjonalstaten og velferdsstaten kom samtidig, og sosialdemokratene så – ikke uten grunn – velferdsstaten som et våpen som den konservative, autokratiske regjeringen brukte mot dem.

Det fortalte den tyske historikeren Jürgen Kocka, vinneren av Holbergprisen 2011, på innledningen sin på symposiet i Egget på Studentsenteret 7. juni. Det var et internasjonalt panel av respekterte akademikere som holdt innledninger over temaet ”Sivilsamfunn og velferdsstaten - fiender eller allierte?”.

Kocka brukte innledningen på å fortelle om den tyske velferdsstaten. Den har tradisjonelt vært konservativ og har, ifølgeKocka, har vært med på å sementere blant annet kjønnsforskjeller.

– Det kan være irriterende, men det er viktig å se at velferdsstaten kan bli brukt til en illiberal kontroll av innbyggerne om den ikke blir temperert av lovgivning. Nazistene brukte velferdsstaten til å diskriminere flere grupper, sa Kocka.

Internasjonalt panel

Christoph Conrad, professor i historie ved Université de Genève åpnet symposiet med å problematisere hvorvidt eldreomsorg og velferdsstaten, og hvorvidt velferdsstaten har tvunget seg inn på områder som vanligvis ble løst privat.

– De fleste europeiske land vil ikke la familien ta seg av gamle foreldre. Et samspill mellom privat og offentlig vil nok være løsningen her, sa han.

Theda Skockpol er professor i sosiologi ved Harvard University, og fortalte om sin forskning på den amerikanske Tea Party-bevegelsen. Hun fortalte at bevegelsen stort sett består av hvit middelaldrende middelklasse, og bemerker seg i motstanden deres mot offentlig pengebruk.

– Historisk har det vært et positivt forhold mellom folkebevegelser og velferdsstaten. Men det denne bevegelsen protesterer mot er det de ser på som utbetalinger som ikke er ”fortjent”. De ser på de statlige helseprogrammene Medicare og Medicaid som goder de har gjort seg fortjent til gjennom et langt arbeidsliv, fortalte hun.

Per Selle, professor i sammenlignende politikk ved UiB, holdt en innledning om den nordiske modellen, som han minnet på slett ikke er en sosialdemokratisk modell.

I en paneldebatt på slutten av symposiet brygget det opp til frisk debatt da det blant annet ble diskutert hvorvidt også voldelige grupper må regnes med i begrepet "sivilsamfunn" (civil soviety).

– Historien gjentar seg aldri

Holbergprisen deles ut onsdag 8. juni i Håkonshallen av H. K. H. Kronprins Haakon. Tora Aasland skal dele ut årets Nils Klim-pris til UiB-forsker Jørn Jacobsen.

Jürgen Kocka har gjort flere intervjuer i forbindelse med prisutdelingen.

– Historien gjentar seg aldri, men den er heller aldri helt unik. Jobben for oss som historikere er å tolke fortiden på en måte som kommer samtiden til gode, slik at vi kan løse problemene vi blir stilt overfor, sa han til Bergens Tidendes papirutgave 8. juni.

Til På Høyden snakket han samme dag blant annet om det utvidede arbeidsbegrepet.