Hjem
Click

Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

Professor Frank H. Aarebrot har gjort europeisk historie levende for studenter og levert spissformulerte innsikter til norske avisredaksjoner. I dag torsdag 19. januar fyller han 70 år.
UiB har klare innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning: Man må utvikle kvalitet i forskningsbaserte utdanninger, ha deltakelse i forskning, mentorordninger, kompetanseheving, intensivtiltak og fremragende undervisning.
Sosiologen Gisle Andersen ønsker å bidra til at klimaendringene i større grad også blir sett fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv.
Videre satsing på fremragende forskning og bedre integrering av samfunnsvitenskap og humaniora. Det er blant anbefalingene fra åtte norske universitetsrektorer til midtveisevalueringen av Horisont 2020.
Selfiejournalisten Yusuf Omar inspirerte publikum på konferansen Mobil-spotting i mediene i Bergen.
Olav Thon Stiftelsen deler årlig ut priser til personer og forskningsprosjekter som har utmerket seg spesielt innen sine fagområder i Norge og i utlandet. I år har Anne Berit Guttormsen fra UiB fått stiftelsens pris for fremragende undervisning.
Professor Dagny Faksvåg Haugen ved UiB koordinerer et internasjonalt prosjekt, støttet av EU, som skal se nærmere på behandling av kreftpasienter ved livets slutt.
Sosiologen Kari E. Wærness er utnevnt til ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Hun tildeles ordenen for sin samfunnsgavnlige innsats.
– Kunsten er verdas nattevakt, den voktar når det trengs som mest, sa rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen då det nye Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) opna i Universitetsaulaen onsdag 4.januar.
Regjeringsbestilt utredning foreslår å samlokalisere marine forskningsmiljøer i Bergen. - Blir dette fulgt opp kan Norge få Europas sterkeste klynge for marin forskning, utdanning og innovasjon, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen.

Sider