Hjem
Click

UiB Alumni

Alumnuskontakt ved fakultetene

Alumnusarbeidet ved UiB blir koordinert av Kontor for samfunnskontakt som er en del av Kommunikasjonsavdelingen, men vi har også alumnuskontakter ved fakultetene.

Her er en oversikt over de forskjellige kontaktpersonene ved fakultetene. Du kan ta direkte kontakt for å høre mer om alumnusaktiviteter på ditt fakultet. (Med forbehold om endringer)

Det humanistiske fakultet: Ingrid Endal

Det juridiske fakultet: Henning Simonsen 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: Kjartan Olafsson

Det psykologi fakultet: Marit Ramsli Bjerke

Det medisinsk-odontologiske fakultet: Ingebjørg Hordvik Sandvik

Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Hege Aarethun