Hjem

Institutt for sosialantropologi

studere sosialantropologi

Møt våre masterstudenter

Hvorfor valgte de å studere sosialantropologi? Hva tenker de om det å reise på feltarbeid og hvilke tema skriver de om? Her kan du lese intervjuer med masterstudentene våre.

Collage master på feltarbeid

Collage masterstudenter på feltarbeid
Foto:
Kjersti Simonsen, Henriette K. Hansen, Ole-Rasmus U. Sørås, Suzanne M. Rødseth, Marte Knudsen og Julie K. Berrum